Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.

Informujemy, że od 4 maja uczniowie klas I – III wracają do nauki stacjonarnej. Wszystkie klasy rozpoczynają i kończą zajęcia zgodnie z planem lekcji.

Przypominamy, że w dalszym ciągu na terenie szkoły obowiązują zasady reżimu sanitarnego. Świetlica szkolna pracuje zgodnie z harmonogramem, mogą przebywać w niej wyłącznie uczniowie mający zajęcia na terenie szkoły lub których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę i przeciwdziałanie COVID – 19.

Stołówka wydaje obiady dla uczniów uczących się stacjonarnie.

 


 

230 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

Konstytucja 3 Maja

 


 

STOŁÓWKA SZKOLNA WZNAWIA WYDAWANIE OBIADÓW Z DNIEM

5 MAJA 2021

OBIADY W MIESIĄCU MAJU

KOSZT OBIADÓW DLA UCZNIÓW 16x4,50 zł = 72,00 zł

KOSZT OBIADÓW DLA PRACOWNIKÓW 16x8,00 zł = 128,00 zł

Powyższa kwota została pomniejszona o 3 dni /25,26,27.05.2021/. W związku z egzaminami ósmoklasisty są to dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Nadpłaty z miesiąca marca zostaną zrealizowane wraz z wpłatą na bieżący miesiąc.

Wpłaty należy dokonać do 7 maja

Po upływnie w/w terminu wpłaty na dany miesiąc nie będą przyjmowane.

Rodzice wpłacający za obiady PRZELEWEM zobligowani są do 4 maja poinformować drogą mailową kierownika świetlicy o zamiarze dokonania elektronicznej płatności. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku braku informacji korzystanie z posiłków będzie możliwe dopiero od dnia zaksięgowania przelewu

PŁATNOŚCI PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY SZKOŁY NALEŻY DOKONAĆ WYŁĄCZNIE

W DNIACH OD 01.05 DO 04.05

Nr rachunku bankowego:

33 1240 1372 1111 0010 2926 5913

Po dokonaniu przelewu należy przesłać potwierdzenie wpłaty na w/w adres mailowy.


 

 

Wytyczne dla uczniów dotyczące zasad bezpieczeństwa

podczas zdawania egzaminu ósmoklasisty

 

  Egzamin ósmoklasisty - wytyczne dla uczniów.

 


 

 

 

Szkolne Koło PCK organizuje akcję w ramach projektu

"Trzymaj Formę - Wiem co jem "

 
Każdy z uczniów może przesyłać zdjęcia swojego samodzielnie zrobionego śniadania ( należy przypomnieć sobie zasady zdrowego żywienia).  Zdjęcie i opis produktów użytych do jego sporządzenia możecie przesyłać do opiekunów Szkolnego Koła PCK. Akcja trwa do 15.05.2021.
 
W ramach tej akcji uczeń może uzyskać 5 punktów.
 
Z. Mogielska, M. Kania, M. Chrabąszcz, M. Ślifierz
 
 

 

Szanowni Państwo.

W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów i podopiecznych oraz ich rodziców, a także wobec nagminnego łamania zakazu wjazdu na plac szkolny, od 28 kwietnia w dni nauki szkolnej w godzinach 7.00 – 15.00 będą podnoszone blokady uniemożliwiające w tym miejscu ruch pojazdów.


 

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie klas I – III.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa od 26 do 30 kwietnia uczniowie klas I – III będą uczestniczyli w zajęciach w systemie hybrydowym. W naszej szkole przebiegało ono będzie w sposób następujący:

W dniach 26, 27 i 28 kwietnia w szkole będą mieli zajęcia uczniowie klas: I B, I D, II B, II D, III B, III D.

Pozostałe klasy: I A, I C, II A, II C, III A, III C w dniach tych kontynuują nauczanie w trybie zdalnym.

 

W dniach 29 i 30 kwietnia w szkole będą mieli zajęcia uczniowie klas: I A, I C, II A, II C, III A, III C

Pozostałe klasy: I B, I D, II B, II D, III B, III D w dniach tych przechodzą na nauczanie w trybie zdalnym.

 

Z dniem rozpoczęcia nauki hybrydowej klasy uczą się w salach przypisanych we wrześniu.

Przypominamy, że w dalszym ciągu na terenie szkoły obowiązują zasady reżimu sanitarnego.

 

Świetlica szkolna od 26 kwietnia pracuje zgodnie z harmonogramem – mogą przebywać w niej wyłącznie uczniowie mający w danym dniu zajęcia na terenie szkoły lub których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę i przeciwdziałanie COVID – 19.

W dniach 26 – 30 kwietnia stołówka szkolna nie pracuje.

Rodziców uczniów dojeżdżających prosimy o zakup biletów na pojedyncze przejazdy i dołączenie ich do wniosku o zwrot kosztów dojazdów.


 

 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii i przedłużeniemobostrzeń na terenie

całego kraju nauka zdalna w naszej szkole zostaje przedłużona do 25 kwietnia br.

 


 

Szanowni Rodzice Ósmoklasistów,

informujemy o konieczności potwierdzenie zgodności danych przekazanych do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

W dniach 19 - 21 kwietnia w godzinach 7.00 – 17.00 z portierni szkoły należy odebrać stosowny formularz, rodzic powinien zapoznać się z jego treścią i potwierdzić własnoręcznym podpisem prawidłowość danych dziecka.

Podpisany dokument należy zwrócić do szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 23 kwietnia w godzinach 7.00 – 17.00.


 

 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

nauka zdalna zostaje przedłużona do 18 kwietnia zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii i przedłużeniem obostrzeń na terenie całego kraju.