HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI WRZESIEŃ 2021

DATA

GODZINA

KLASA

SALA

6 września

16.30

V A

7 C

6 września

16.30

V B

3 C

6 września

16.30

V C

6 C

6 września

16.30

VII A

3 D

6 września

16.30

VI B

5 D

7 września

16.30

VI A

17 D

7 września

16.30

VII B

1 D

7 września

16.30

VII C

11 D

7 września

16.30

VII D

14 D

7 września

16.30

VII E

13 D

8 września

16.30

VIII A

4 C

8 września

16.30

VIII B

18 C

8 września

16.30

VIII C

16 D

8 września

16.30

VIII D

1 C

8 września

16.30

VIII E

17 C

8 września

16.30

VIII F

12 D

9 września

16.30

III A

1 A

9 września

16.30

III B

4 B

9 września

16.30

III C

16 A

9 września

16.30

III D

12 A

9 września

17.00

IV A

5 C

9 września

17.00

IV B

16 C

9 września

17.00

IV C

6 D

9 września

17.00

IV D

15 D

13 września

16.30

I A

11 A

13 września

16.30

I B

5 A

13 września

16.30

I C

4 A

13 września

16.30

I D

15 A

13 września

17.00

II A

13 A

13 września

17.00

II B

14 A

13 września

17.00

II C

2 A

13 września

17.00

II D

3 A

 


 

List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej skierowany do Rodziców oraz Uczniów

w sprawie szczepień.

List

 


 

 

 

Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1

im. Emilii Plater w Końskich w czasie epidemii

od dnia 1 września 2021 r.

 

§ 1

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320).

  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910).

  3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327).

  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie
    w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CO-VID-19

  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
    i zwalczaniem COVID - 19.

  6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Szanowni Rodzice,

we wrześniu 2021 prowadzona jest akcja szczepień przeciwko COVID – 19 uczniów w wieku 12 – 15 lat.

Harmonogram działań przedstawia się następująco:

I tydzień września (01.09 do 05.09) – tydzień informacyjny

II tydzień września (06.09 do 12.09) – zbieranie deklaracji

III tydzień września (13.09 do 19.09) – tydzień szczepień

W zależności od liczby chętnych szczepienia będą zorganizowane na terenie placówki bądź w punkcie szczepień.

Przed podjęciem przez Państwa decyzji prosimy o zapoznanie się z informacjami umieszczonymi w załącznikach.

plakat informacyjny 1

plakat informacyjny 2

list Ministra Zdrowia

kwestionariusz przed szczepieniem

Deklaracja na szczepienia

 


 

 

Uwaga, ważne informacje dla rodziców uczniów dojeżdżających!

Bardzo prosimy o zapoznanie się z załączonym pismem.

 

Dowozy 2021/2022 - załącznik.

 


 

 

Szanowni Rodzice,

listy uczniów przyjętych do klas pierwszych zostaną udostępnione na terenie szkoły od dnia 24 sierpnia.

 


 

Szanowni Absolwenci.

Przypominamy, że zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty odbieracie od wychowawców

9 lipca o godzinie 9.00 w salach, w których mieliście zajęcia.

 


 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

za nami kolejny rok, w którym mierzyliśmy się z nową szkolną rzeczywistością. Lekcje online i nauczanie zdalne to nasze wspólne nowe doświadczenie. Wszystkim Uczniom gratulujemy osiągnięć, nawet tych najmniejszych, i zdobycia nowych umiejętności. Jesteście mądrzejsi, bogatsi o dorobek i doświadczenia zgromadzone w czasie całego minionego roku szkolnego. Jest się z czego cieszyć – zasłużyliście na wspaniały odpoczynek wakacyjny. Absolwentom dziękujemy za 8 wspólnie spędzonych lat i życzymy pomyślności w realizacji planów, satysfakcji z osiągnięć, samych dobrych decyzji w drodze ku dorosłości. Jesteśmy szczególnie dumni z tegorocznych laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, których uhonorowaliśmy Nagrodą im. Emilii Plater:

Alicji Młodawskiej – laureatki konkursu z języka polskiego i finalistki konkursu z matematyki, Anny Koroch – laureatki konkursu z języka polskiego, Kacpra Ferensa – finalisty konkursu z języka angielskiego.

Nauczycielom, pracownikom – dziękujemy za wytrwałość i wysiłek, jakich wymagał ten pełen wyzwań rok szkolny. Rodzicom, doceniając współpracę, dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie.

Wszystkim życzymy wspaniałego wypoczynku podczas bezpiecznych, udanych wakacji, pełnych samych radosnych, szczęśliwych dni, będących źródłem inspiracji.

 


 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

z uwagi na nadal istniejące ryzyko zakażenia koronawirusem postanowiliśmy nie organizować oficjalnej uroczystości zakończenia roku szkolnego. Proponujemy następujący harmonogram spotkań z wychowawcami i rozdania świadectw
w salach przypisanych na ten rok każdej klasie:

Godzina 8.00 – klasy IV, V i VIII

Godzina 9.00 – klasy VI i VII

Godzina 10.00 – klasy I oraz II A i II B

Godzina 11.00 – klasy III oraz II C i II D

Przypominamy, że w dniu rozdania świadectw rodzice i opiekunowie nie wchodzą na teren szkoły.

 


 

 

Szanowni Rodzice,

na podstawie § 10 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 maja 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie od września do grudnia 2021 roku dla chętnych uczniów klas IV – VIII organizowane będą w szkole zajęcia wspomagające z przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, chemia. Dla każdej klasy/grupy może być zorganizowanych łącznie 10 godzin lekcyjnych ze wszystkich przedmiotów.

Zajęcia wspomagające z danego przedmiotu będą organizowane w grupie oddziałowej pod warunkiem, że zgłosi się na nie przynajmniej 10 uczniów danego oddziału.

W klasach IV (obecne III) zajęcia mogą być organizowane w grupach międzyoddziałowych liczących co najmniej 10 uczniów.

W klasach V – VIII zajęcia mogą być organizowane zarówno w grupie międzyoddziałowej, jak i międzyklasowej – z podziałem na dwa poziomy: klasy V – VI oraz klasy VII – VIII.

W każdym przypadku organizacja zajęć jest możliwa, jeśli grupa liczy przynajmniej 10 uczniów.

Warunkiem udziału dziecka w zajęciach jest przekazanie wychowawcy wypełnionej przez Rodzica deklaracji uczestnictwa w terminie do 24 czerwca 2021r.

Deklaracja - zajęcia wspomagające