Szanowni Absolwenci,

zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane w dniu 3 sierpnia przy wejściu głównym do szkoły według harmonogramu:

klasa

numery w dzienniku

godziny

 8 A

1 do 10

9.00 do 9.15

11 do 19

9.15 do 9.30

 8 B

1 do 11

9.30 do 9.45

12 do 23

9.45 do 10.00

 8 C

1 do 11

10.00 do 10.15

12 do 23

10.15 do 10.30

 8 D

1 do 10

10.30 do 10.45

11 do 21

10.45 do 11.00

 

Prosimy o przestrzeganie zaleceń sanitarnych (maseczki, zachowane odległości) i punktualny odbiór zaświadczeń.

 


 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

za nami najbardziej niezwykły i chyba najtrudniejszy rok szkolny. W imieniu całej Rady Pedagogicznej pragniemy gorąco podziękować za wytrwałość, zaangażowanie, za trud i wyrozumiałość podczas nauki zdalnej. Gratulujemy wszystkim osiągniętych wyników nauczania i żałujemy, że z powodu ograniczeń w drugim półroczu nie odbyły się liczne zawody i konkursy, w których nasi uczniowie mogli zaprezentować swoje talenty i uzdolnienia.

Tradycją naszej szkoły jest coroczne przyznawanie Nagrody im. Emilii Plater najlepszym absolwentom. W tym roku zostali nią uhonorowani:

Nagroda I stopnia:

Karolina Grabarczyk – laureatka III Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego

Szymon Grot – laureat I Wojewódzkiego Konkursu z Geografii

Paweł Pazur – laureat IV Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki

Wyróżnienia:

Maja Fidor – finalistka III Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego

Bartłomiej Ksel – finalista II Wojewódzkiego Konkursu z Języka Niemieckiego

Filip Świercz – finalista I Wojewódzkiego Konkursu z Informatyki

Gratulujemy Nagrodzonym i Ich Rodzicom i życzymy kolejnych sukcesów w dalszej edukacji.

Szczególne słowa podziękowania kierujemy do uczniów klas ósmych. To Wy w tym ostatnim roku byliście filarem naszej szkoły. Na trwałe zapiszecie swój ślad w kronikach tej placówki. Po wakacjach wrócicie w szkolne mury, ale nie będą to już mury tej szkoły. Przed Wami nowe przyjaźnie, nowe sukcesy, nowe wyzwania. Wiemy, że temu sprostacie.

Wszystkim życzymy radosnych, przyjemnych, słonecznych wakacji. Niech będą one pełne fantastycznych przygód i nowych przyjaźni, ale przede wszystkim niech będą bezpieczne. Zważajcie na zagrożenia, jakie mogą czyhać na Was podczas jazdy na rowerze, zabaw nad wodą czy leśnych spacerów .

Odpoczywajcie aktywnie, ale z głową. Najważniejsze jest przecież Wasze bezpieczeństwo i zdrowie. Życzymy wszystkim, abyśmy w nowym roku szkolnym mogli rozpocząć naukę w murach szkoły i zasiąść w szkolnych ławkach.


 

 

 

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu zakończenia roku szkolnego

(26 czerwca) Gmina Końskie nie organizuje dowozów dla uczniów.

 

 


 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice.

W trosce o zdrowie nas wszystkich i ze względu na reżim sanitarny nie odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego w auli. Uczniowie będą odbierać świadectwa i nagrody z rąk swoich wychowawców podzieleni na grupy, w pięciu wejściach do szkoły:

1. – przy wejściu głównym

2. – przy wejściu na dużą salę gimnastyczną od strony basenu (naprzeciwko MGOPS)

3. – przy wejściu na korytarz obok małej sali gimnastycznej od strony boiska

4. – przy wejściu do auli od strony patio

5. – przy wejściu do budynku D od strony patio (dawne wejście do gimnazjum).

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonym grafiku

Bardzo prosimy o przybycie w wyznaczone miejsce o określonej godzinie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Przypominamy o konieczności zwrotu kluczyków do szafek - podczas odbierania świadectw.

 


 

 

 

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego „ALCHEMIK” jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Grodzisku Mazowieckim.

Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z warszawskimi uczelniami wyższymi tj. Uniwersytet Warszawski czy Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Ideą konkursu jest:

- szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu chemii;

- propagowanie nauk ścisłych;

- aktywizacja miłośników nauk ścisłych poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań;

Tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania, a skala trudności pytań pozwala na wzięcie udziału
w Konkursie jak największej ilości młodzieży.

W naszej szkole konkurs odbył się 10 marca 2020 roku. Wzięło w nim udział 17 uczniów.

Złoty dyplom i nagrodę książkową za bardzo dobry wynik otrzymała Karolina Grabarczyk (8d).

Wyróżnienia otrzymały:

Dominika Moćko ( 8d), Marcelina Szczerek (7d), Alicja Młodawska(7d),Małgorzata Kalużna (7d).

Pozostali uczniowie otrzymali dyplom uznania.

Nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Szkolny organizator konkursu:

Halina Mika


 

SZANOWNI RODZICE

   Informujemy, iż z powodu przedłużającego się zamknięcia szkół, zwrot kwoty za niewykorzystane obiady w bieżącym roku szkolnym dokonywany będzie przelewem na podany przez Państwa numer rachunku bankowego.
Aby otrzymać zwrot należy wypełnić wniosek zamieszczony na stronie internetowej i dostarczyć do szkoły. Brak informacji będzie skutkował przeniesieniem nadpłaty na następny okres rozliczeniowy czyli do momentu wznowienia działalności stołówki szkolnej.

Wniosek


 

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

w związku z koniecznością przestrzegania reżimu sanitarnego, zwrot podręczników do biblioteki szkolnej będzie się odbywał według zamieszczonego harmonogramu. Bardzo prosimy o przestrzeganie wyznaczonych terminów.

 

HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW KL. IV-VIII

19.06.2010 (piątek)

8.30-10.00

Zespół 1 Klasa 8a – biblioteka gimnazjum

Nr 1-10 godzina 8.30-9.15

Nr 11-19 godzina 9.15-10.00

Zespół 2 Klasa 8b – sala 16 c

Nr 1-11 godzina 8.30-9.15

Nr 12-23 godzina 9.15-10.00

Zespół 3 Klasa 8c – sala 17 c

Nr 1-11 godzina 8.30-9.15

Nr 12-23 godzina 9.15-10.00

10.20-11.50

Zespół 1 Klasa 8d – sala 18 c

Nr 1-10 godzina 10.20-11.05

Nr 11-21 godzina 11.05-11.50

Zespół 2 Klasa 7a – sala 12 c

Nr 1-11 godzina 10.20-11.05

Nr 12-23 godzina 11.05-11.50

Zespół 3 Klasa 7b – biblioteka gimnazjum

Nr 1-13 godzina 10.20-11.05

Nr 14-26 godzina 11.05-11.50

12.15-13.45

Zespół 1 Klasa 7c – sala 16c

Nr 1-13 godzina 12.15-13.00

Nr 14-26 godzina 13.00-13.45

Zespół 2 Klasa 7d – sala 17 c

Nr 1-13 godzina 12.15-13.00

Nr 14-25 godzina 13.00-13.45

 

22.06.2020 (poniedziałek)

8.30-10.00

Zespół 1 Klasa 6a – biblioteka podstawówki

Nr 1-11 godzina 8.30-9.15

Nr 12-23 godzina 9.15-10.00

Zespół 2 Klasa 6b – sala 4 c

Nr 1-10 godzina 8.30-9.15

Nr 11-21 godzina 9.15-10.00

Zespół 3 Klasa 6c – sala 3 c

Nr 1-12 godzina 8.30-9.15

Nr 13-24 godzina 9.15-10.00

10.20-11.50

Zespół 1 Klasa 6d – sala 5 c

Nr 1-11 godzina 10.20-11.05

Nr 12-22 godzina 11.05-11.50

Zespół 2 Klasa 6e – sala 4 c

Nr 1-12 godzina 10.20-11.05

Nr 13-24 godzina 11.05-11.50

Zespół 3 Klasa 6f – biblioteka podstawówki

Nr 1-11 godzina 10.20-11.05

Nr 12-23 godzina 11.05-11.50

 

23.06.2020 (wtorek)

8.30-10.00

Zespół 1 Klasa 5a – biblioteka podstawówki

Nr 1-10 godzina 8.30-9.15

Nr 11-21 godzina 9.15-10.00

Zespół 2 Klasa 5b – sala 4 c

Nr 1-12 godzina 8.30-9.15

Nr 13-24 godzina 9.15-10.00

Zespół 3 Klasa 5c – sala 3 c

Nr 1-10 godzina 8.30-9.15

Nr 11-21 godzina 9.15-10.00

10.20-11.50

Zespół 1 Klasa 5d – sala 5 c

Nr 1-10 godzina 10.20-11.05

Nr 11-21 godzina 11.05-11.50

Zespół 2 Klasa 5e – sala 4 c

Nr 1-10 godzina 10.20-11.05

Nr 11-21 godzina 11.05-11.50

Zespół 3 Klasa 4a – biblioteka podstawówki

Nr 1-10 godzina 10.20-11.05

Nr 11-19 godzina 11.05-11.50

12.15-13.45

Zespół 1 Klasa 4b – sala 3c

Nr 1-7 godzina 12.15-13.00

Nr 8-15 godzina 13.00-13.45

 


 

 

KONKURSY I ZABAWY BIBLIOTECZNE

 

Konkursy i zabawy biblioteczne

 


 

 

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

do dnia 10 czerwca nauczyciele poinformują każdego ucznia drogą mailową o przewidywanej ocenie rocznej.

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 12 czerwca jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W dniach 16 - 17 - 18 czerwca 2020 r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty, w tych dniach nie są organizowane zajęcia dydaktyczne.

O terminach i zasadach zwrotu podręczników i kluczyków do szafek oraz odbioru świadectw poinformujemy w kolejnych ogłoszeniach.


 

 

Egzamin ósmoklasisty

Drodzy uczniowie klas ósmych, w dniach 16 – 18 czerwca przystąpicie do egzaminu ósmoklasisty. Prosimy Was o uważne zapoznanie się z załączonymi dokumentami i przestrzeganie zawartych w nich zaleceń.

 Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów

Organizacia przebiegu egzaminu w Szkole Podstawowej nr 1 w Końskich

Zasady przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty