Szanowni Rodzice,

ponieważ pandemia wymusiła na nas przesunięcie kwietniowych spotkań wychowawców klas z rodzicami i odbyły się one w połowie maja, przewidziany na 7 czerwca Dzień Otwarty nie odbędzie się w zaplanowanej formie. W razie potrzeby prosimy o kontakt z nauczycielami drogą mailową.

 


 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.

Przypominamy, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021

dni 3 i 4 czerwca są dniami wolnymi od zajęć.

 


 

 

Drodzy Uczniowie,

z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam, aby uśmiech zawsze gościł na Waszych twarzach, a każdy dzień był wspaniałą przygodą i niósł wiele radosnych doświadczeń. Życzymy fascynujących przygód, pozytywnych ludzi wokół, zachwytu śpiewem ptaka i tańcem motyla, beztroskiego dzieciństwa. Niech spełniają się Wasze marzenia!

Wasi nauczyciele     

 


 

 

 


 

 

OBIADY W MIESIĄCU CZERWCU

KOSZT OBIADÓW DLA UCZNIÓW 16x4,50 zł = 72,00* zł

KOSZT OBIADÓW DLA PRACOWNIKÓW 16x8,00 zł = 128,00 zł

* W związku z rozliczaniem nadpłat kwoty będą zróżnicowane.

Nadpłaty z miesiąca października oraz marca zostaną zrealizowane wraz z wpłatą w bieżącym miesiącu.

Wpłaty należy dokonać do 31 maja

Po upływnie w/w terminu wpłaty na dany miesiąc nie będą przyjmowane.

Rodzice wpłacający za obiady PRZELEWEM zobligowani są do 31 maja poinformować drogą mailową kierownika świetlicy o zamiarze dokonania elektronicznej płatności. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku braku informacji korzystanie z posiłków będzie możliwe dopiero od dnia zaksięgowania przelewu

PŁATNOŚCI PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY SZKOŁY NALEŻY DOKONAĆ WYŁĄCZNIE

W DNIACH OD 01.06 DO 04.06

Nr rachunku bankowego:

33 1240 1372 1111 0010 2926 5913

Po dokonaniu przelewu należy przesłać potwierdzenie wpłaty na w/w adres mailowy.


 

 

Powrót do nauki stacjonarnej – podstawowe zasady

Zajęcia w dniach 17 – 28 maja odbywają się zgodnie z wcześniej przedstawionym harmonogramem nauki hybrydowej.

Na terenie całej placówki obowiązuje reżim sanitarny – noszenie maseczek, dezynfekcja rąk.

Uczeń może zdjąć maseczkę jedynie w następujących sytuacjach:

- w czasie lekcji po zajęciu miejsca,

- w czasie spożywania posiłku.

Przemieszczanie się uczniów po korytarzach jest ograniczone do niezbędnego minimum (zmiana sali, biblioteka, toaleta itp.)

Zajęcia odbywają się zgodnie z aktualnym planem zajęć w wyznaczonych salach.

Do szkoły mogą przyjść jedynie uczniowie bez objawów chorobowych.

Od 17 maja wznowione zostają zajęcia na basenie.

W związku z nauczaniem hybrydowym stołówka dla uczniów klas IV – VIII będzie dostępna od czerwca.

Zaopatrzenie uczniów w maseczki leży po stronie rodziców.

 


 

Informacja o biletach

W związku z nauczaniem hybrydowym klas IV - VIII od 17 do 30 maja rodzice uczniów dojeżdżających mają możliwość wykupienia biletu miesięcznego lub biletów jednorazowych z zastrzeżeniem, że ich koszt nie może przekroczyć ceny biletu miesięcznego.

 


 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

zgodnie z rządowymi wytycznymi od 17 do 28 maja klasy IV – VIII będą się uczyć w systemie hybrydowym.

Proponowany harmonogram nauczania hybrydowego klas IV – VIII:

W dniach 17, 18, 19 i 20 maja przychodzą do szkoły klasy VI i VII

W dniach 21, 24 i 28 maja przychodzą do szkoły klasy IV, V i VIII

25, 26 i 27 maja przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, lekcje w tych dniach nie odbywają się

Klasy uczą się w salach przypisanych zgodnie z wrześniowym harmonogramem.


 

 

Kolejny rok uczniowie z grup p. Izabeli Głowińskiej korzystają z platformy edukacyjnej INSTALING w ramach zajęć edukacyjnych z języka angielskiego. Udział w tym programie ma na celu poprawić poziom przyswojenia słówek przez uczniów, wspomóc ich rozwój, zwiększyć motywację do nauki, poszerzyć słownictwo oraz zwiększyć ich pewności siebie w posługiwaniu się obcym językiem. Do Naszych “Instalingowców” dołączają kolejne osoby, cieszymy się również z zaangażowania rodziców we wsparcie swoich dzieci przy korzystaniu z platformy. 

Insta.Ling - skuteczna nauka słówek (instaling.pl)

 


 

 

 

230 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja - wyniki konkursu.

 

Wyniki konkursu.