Szanowni Państwo,

na prośbę Urzędu Miasta i Gminy w Końskich pragniemy przekazać informację, iż na stronie internetowej Urzędu https://umkonskie.pl/ umieszczony jest link: Projekt „Pod biało-czerwoną”. Projekt ten zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy do niego dołączą poprzez głosowanie za pomocą serwisu elektronicznego dostępnego pod adresem: https://www.gov.pl/web/bialoczerwona (okienko: “Dołącz”). Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią informacji zawartej pod przedmiotowym linkiem Projekt „Pod biało-czerwoną” i zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu na naszą Gminę. Głosy można oddawać do 31.12.2020, do godz. 23.59. Jednocześnie prosimy o rozpropagowanie (w miarę możliwości) informacji nt. projektu wśród innych osób.

 


 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

miło nam przekazać informację otrzymaną z Ministerstwa Edukacji, że powstał nowy cykl edukacyjny „Techniki nauki”.

To projekt, w którym eksperci, trenerzy i wykładowcy w przystępny sposób podpowiadają, jak rozwijać i doskonalić jedną z najważniejszych kompetencji XXI wieku – umiejętność uczenia się.

Ważnym tematem cyklu jest planowanie i dobra organizacja czasu. Nie zabrakło także zagadnień związanych z nauką języków obcych, szybkim czytaniem i efektywnym zapamiętywaniem.

Wszystkie odcinki można bezpłatnie obejrzeć na platformie vod.tvp.pl. Zachęcamy nauczycieli, uczniów i rodziców do zapoznania się z cyklem „Techniki nauki”.

Nowy materiał edukacyjny TVP może być wsparciem dla młodych ludzi w ich samodzielnej nauce.

Informujemy również, że Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty wznowiło organizację konkursów przedmiotowych, szczegółowych informacji udzielają nauczyciele. Wszystkie eliminacje szkolne odbywają się w sali 5 A, w terminach podanych w harmonogramie zamieszczonym na stronie Kuratorium:

https://kuratorium.kielce.pl/47064/komunikat-w-sprawie-wznowienia-realizacji-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-w-roku-szkolnym-2020-2021


 

 

Zasady prowadzenia konsultacji
w Szkole Podstawowej nr 1 w Końskich

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
2. Wytyczne GIS, MZ dla szkół podstawowych.

 

1. W czasie trwania nauki zdalnej szkoła umożliwia uczniom klas ósmych
 konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z przedmiotów obowiązujących na egzaminie ósmoklasisty.
2. Konsultacje odbywają się na terenie placówki.
3. Udział w konsultacjach nie jest obowiązkowy.
3. Konsultacje mogą odbywać się w grupach do 5 osób.
4. Uczniów korzystających z konsultacji obowiązują zasady reżimu sanitarnego funkcjonujące w szkole.
5. Uczniowie po uzgodnieniu z rodzicami zgłaszają drogą mailową potrzebę oraz zakres konsultacji do nauczyciela uczącego.
6. Udział ucznia w konsultacjach jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu
 z nauczycielem konkretnej daty, godziny oraz czasu trwania spotkania.
7. Konsultacje odbywają się zgodnie z harmonogramem:
 a) język polski - poniedziałek, środa w godzinach od 16.00 do 17.00
- Pani Katarzyna Drzazga - sala 5C
- Pani Izabela Persona - sala 6A


b) matematyka - poniedziałek, środa w godzinach od 17.00 do 18.00
- Pani Ewelina Malasińska - sala 4C
- Pani Anna Miler - sala 3C
- Pani Anna Grotomirska - sala 15D


c) język angielski - wtorek, czwartek w godzinach od 16.00 do 17.00
- Pani Izabela Głowińska - sala 16C
- Pani Justyna Dunajska - sala 5C
- Pani Justyna Kołodziej - sala 2C
- Pani Dorota Kowalska - sala 6D


8. Nauczyciele są dostępni na terenie szkoły wyłącznie w przypadku umówionych konsultacji.
9. W konsultacjach  nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 10 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną
o zakażenie.
10 W konsultacjach nie mogą uczestniczyć uczniowie oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją, albo mają objawy choroby.
11. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz wstępu osób, których obecność nie jest konieczna w czasie konsultacji.
12. Uczeń może wnieść na teren szkoły wyłącznie niezbędne podręczniki i przybory.
13. Podczas konsultacji uczniowie siedzą przy oddzielnych stolikach.
14. Zasady obowiązują do odwołania.


 

 

Zasady organizacji zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej nr 1
w Końskich

 

1. Podstawową formą nauczania są zajęcia prowadzone za pomocą aplikacji Teams w programie Microsoft Office 365 - portal.office.com

2. W przypadku utraty hasła należy kontaktować się z administratorem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Lekcje odbywają się zgodnie z obowiązującym planem zajęć. W czasie trwania lekcji nauczyciel jest w stałym kontakcie z uczniami.

4. Podczas nauczania zdalnego sprawdzana jest frekwencja.

5. Jeśli uczniowie nie mogą uczestniczyć w zajęciach w czasie rzeczywistym z powodów obiektywnych (np. zbyt mała liczba komputerów w domu), zapoznają się z treściami lekcji udostępnionymi przez nauczycieli i w sposób określony przez prowadzącego dane zajęcia potwierdzają w nich udział.

6. Istnieje możliwość udostępnienia pomieszczeń i komputerów na terenie placówki tym uczniom, którzy nie mają możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w domu.

7. Usprawiedliwienie nieobecności przez wychowawcę klasy jest możliwe po otrzymaniu informacji od rodzica o zwolnieniu ucznia z zajęć (telefon, mail).

8. Podczas prowadzenia nauki zdalnej należy zadbać o bezpieczeństwo i higienę pracy przy komputerze – podczas jednej lekcji do 30 minut pracy ucznia on-line, pozostały czas powinien być przeznaczony na pracę indywidualną (notatka, praca z podręcznikiem itp.).

9. Zaleca się, aby podczas lekcji z przedmiotów: plastyka, technika, muzyka, wf, religia uczniowie mieli zapewnioną możliwość odejścia od komputera i wykonania zadań bez jego użycia.

10. Zajęcia dodatkowe (np. koła zainteresowań, logopedia) realizowane są na takich samych zasadach, jak zajęcia przedmiotowe.

11. Realizacja zajęć odnotowywana jest w dzienniku lekcyjnym.

12. Nauczyciele realizujący zajęcia oceniają postępy uczniów zgodnie ze Statutem Szkoły.

13. W zakładce „Zdalne nauczanie” udostępniane będą materiały dla uczniów przygotowane przez nauczycieli biblioteki i świetlicy oraz pedagoga szkolnego. Znajduje się tam również plik zawierający służbowe adresy e-mail nauczycieli.

14. Dla uczniów rodziców zaangażowanych bezpośrednio w walkę z epidemią koronawirusa szkoła organizuje opiekę świetlicową na zasadach opisanych w Regulaminie na podstawie oświadczeń.

15. Szkolna stołówka zawiesza działalność do odwołania.

16. Szkoła umożliwia uczniom klas ósmych konsultacje z nauczycielami przedmiotów obowiązujących na egzaminie ósmoklasisty.

17. Zasady obowiązują do odwołania.


 

 

11 listopada będziemy świętować rocznicę wielkiego, historycznego wydarzenia. Jest to doniosła chwila dla nas wszystkich – Polaków. Polaków dużych i małych, pracujących i uczących się. Z sercami przepełnionymi najpiękniejszymi uczuciami składamy Tobie hołd – Ojczyzno!

11 listopada 1918 roku – ta data zajmuje w naszej świadomości szczególne miejsce. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Przywiązanie do tej, co nie zginęła, pozwalało nam wychodzić z najtrudniejszych opresji, stawiać czoło poważnym problemom naszej narodowej egzystencji.

I dziś nie zmarnujmy walki kilku pokoleń, nie pozwólmy światu zapomnieć o istnieniu narodu polskiego. Tamte dni to pożółkłe, ale bezcenne kartki pamiętnika pisane sercem i myślą Polaka. Kartki stare, ale żywe, bo nie można o nich zapomnieć. Kolorem swoich wspomnień zabarwiły teraźniejszość, odsłoniły słońce z chmur, zabrały niebezpieczeństwo.

 

Prezentacja "11 Listopada"


 

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

od 9 listopada nauka zdalna odbywa się w klasach I – VIII.

Uczniowie klas I – III uczestniczą w zajęciach na tych samych zasadach, co uczniowie klas starszych.

Uczniom, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID – 19, szkoła zapewnia opiekę świetlicową.

Rodzice uczniów, którzy będą pod opieką świetlicy, proszeni są o wypełnienie oświadczenia dostępnego na portierni szkoły.

Od 9 listopada zawieszona zostaje działalność stołówki szkolnej.

Prosimy Rodziców uczniów klas I – III o zapoznanie się z „Zasadami organizacji zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 w Końskich” zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły. Z dniem 9 listopada tracą ważność punkty 14 i 15 tego dokumentu.

Przypominamy, że 12 i 13 listopada są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Rodziców wszystkich uczniów prosimy o śledzenie strony internetowej szkoły, w razie otrzymania nowych wytycznych będziemy aktualizować informacje dla Państwa.

 


 

Informacja dotycząca odpisów i wpłat za obiady dla uczniów klas 4-8 w związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych.

Informujemy, że odpisy obiadów w czasie zdalnego nauczania klas 4-8 zostaną przeniesione na najbliższy okres, w którym to dzieci będą mogły korzystać z posiłków w szkolnej stołówce.

Z uwagi na zaistniałą sytuację obecnie prosimy również o niedokonywanie wpłat za obiady za miesiąc listopad dla uczniów klas 4-8. Będzie można wpłacić zaraz po powrocie do stacjonarnego nauczania. Na dzień dzisiejszy jest to 9,10 listopada, ale termin może ulec zmianie.

Proszę na bieżąco śledzić informacje pojawiające się na stronie internetowej szkoły.


 

 

OBIADY W MIESIĄCU LISTOPADZIE

 

KOSZT OBIADÓW DLA UCZNIÓW 18x4,50 zł = 81,00* zł

KOSZT OBIADÓW DLA PRACOWNIKÓW 18x8,00 zł = 144,00* zł

*kwota naliczona bez dni wolnych od zajęć dydaktycznych tj. 11-13 listopada

 

Wpłaty należy dokonać

do 29 października

Po upływnie w/w terminu wpłaty na dany miesiąc nie będą przyjmowane.

Rodzice wpłacający za obiady PRZELEWEM zobligowani są do 29 października poinformować drogą mailową kierownika świetlicy o zamiarze dokonania elektronicznej płatności oraz wypełnić zamieszczoną na stronie internetowej szkoły deklarację.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku braku informacji korzystanie z posiłków będzie możliwe dopiero od dnia zaksięgowania przelewu

PŁATNOŚCI PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY SZKOŁY NALEŻY DOKONAĆ WYŁĄCZNIE

W DNIACH OD 2.11 DO 04.11

Nr rachunku bankowego:

33 1240 1372 1111 0010 2926 5913

Po dokonaniu przelewu należy przesłać potwierdzenie wpłaty na w/w adres mailowy.

Deklaracja zgłoszenia ucznia na obiady

Oświadczenie o rezygncji z obiadów

 


 

ZDALNE NAUCZANIE

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, w związku z informacją podaną przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego od dnia 26 października 2020 w klasach IV – VIII odbywać się będzie nauka zdalna. Nauczyciele i uczniowie naszej szkoły komunikować się będą za pomocą aplikacji Teams w programie Microsoft Office 365 - portal.office.com

Przypominamy, że we wrześniu uczniowie otrzymali loginy i hasła do swoich kont w programie Microsoft Office 365. Film instruktażowy (konfiguracja konta Office365) znajduje się na stronie internetowej szkoły. W przypadku utraty hasła proszę nie próbować odzyskiwać go samodzielne, tylko kontaktować się z administratorem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poniżej zamieszczony jest również film instruktażowy dotyczący korzystania z aplikacji Teams.

Klasy I – III uczą się stacjonarnie, zgodnie z dotychczasowym planem.

Świetlica i stołówka pracują na dotychczasowych warunkach, jednak z powodu wprowadzonego dla dzieci i młodzieży zakazu przemieszczania się w określonych godzinach, obiady będą wydawane wyłącznie dla uczniów klas I – III.

W zakładce „Zdalne nauczanie” pojawiać się będą materiały dla uczniów przygotowane przez nauczycieli biblioteki i pedagoga szkolnego. Znajduje się tam również plik zawierający służbowe adresy e-mail nauczycieli.

Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej szkoły.

Jak korzystać z Microsoft Teams?

 


 

 

OGŁOSZENIE

Informujemy, iż z dniem 16 października 2020 r. wchodzi w życie zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie dodatkowych obostrzeń sanitarnych na terenie placówki. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły, a przede wszystkim uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły od piątku 16.10.2020 r. do czasu odwołania mają obowiązek zakrywania ust i nosa na korytarzach szkolnych i we wszystkich przestrzeniach wspólnych. Dopuszczalne jest zdjęcie osłony podczas spożywania posiłków. Do czasu odwołania wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych.