Przykładowe arkusze egzaminacyjne

 

j. polski

Arkusz1: http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_probne/2020/OPOP-100.pdf