W roku szkolnym 2021/2022 Samorząd Szkolny pracuje w składzie:

 

przewodniczący – Olivier Sinkiewicz

zastępca przewodniczącego – Gabriela Dzitkowska

sekretarz – Oliwia Jakubowska

 

Opiekę nad Samorządem uczniowskim sprawują panie: Marta Długosz i Izabela Głowińska