UCHWAŁA Nr XXV/189/2008

RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH

z dnia 25 września 2008r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Końskie oraz granic ich obwodów.
 

Granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 w Końskich

Miasto Końskie - ulice: Armii Krajowej, Dolna, Kazanowska, Kiepury, Kilińskiego, Kołłątaja, Kpt. Stoińskiego, Kolejowa, Łazienna, Miła, Mostowa, Nowowiejska, Niepodległości, Piłsudskiego, Plac Kościuszki, Pocztowa, Północna, Pułaskiego, Spokojna, Spółdzielcza, Starowarszawska, Staszica, Strażacka, Targowa, Traugutta, Warszawska, Warsztatowa, Wjazdowa, Wojska Polskiego, Zielona, 3 Maja.

Miejscowości: Barycz, Dyszów, Gracuch, Jeżów, Kornica, Nałęczów, Proćwin.