Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Lp 

Temat

Termin realizacji 

Rozpoczęcie roku szkolnego 

 4 września 2023

Zimowa przerwa świąteczna 

 23 - 31 grudnia 2023

Ferie zimowe 

 12  - 25 lutego 2024r. 

Wiosenna przerwa świąteczna 

 28 marca - 2 kwietnia 2024r. 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  

 14 - 16 maja 2024 : egzamin ósmoklasisty 

 31 maja 2024

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

 21 czerwca 2024