Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Lp 

Temat

Termin realizacji 

Rozpoczęcie roku szkolnego 

01.września 2021 

Zimowa przerwa świąteczna 

23 - 31 grudnia 2021 

Ferie zimowe 

17– 30 stycznia 2022r. 

Wiosenna przerwa świąteczna 

14-19 kwietnia 2022r. 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

14-15 października 2021 

12 listopada 2021 

7 stycznia 2022 

24 -26 maja 2022 : egzamin ósmoklasisty 

17 czerwca 2022 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

24 czerwca 2022