Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Lp

Temat

Termin realizacji

1

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2020

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020

3

Ferie zimowe

15 – 28 lutego 2021r.

4

Wiosenna przerwa świąteczna

1- 6 kwietnia 2021r.

5

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

rekolekcje: 22 - 24 marca

25 -27 maja: egzamin ósmoklasisty

12,13 listopada

4 i 5 stycznia

4 czerwca

6

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2020