PLAN ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA - KLASY 1-3

RODZAJ ZAJĘĆ

PROWADZĄCY

KLASA

DZIEŃ

GODZINA

SALA

Zajęcia artystyczne

p. E. Kiniorksa

1 A

poniedziałek

5 lek.

11 A

Zajęcia rozwijające zdolności polonistyczne

p. K. Pręcikowska

1 B

czwartek

5 lek.

5A

Zajęcia artystyczne

p. T. Cygankiewicz

1 C

środa

6 lek.

4A

Zajęcia artystyczne

p. M. Stolarska

1 D

wtorek

5 lek.

15 A

Zajęcia artystyczne

p. M. Barańska

2 A

wtorek

1 lek.

13 A

Zajęcia artystyczne

p. E. Staniszewska

2 B

poniedziałek

5 lek.

14 A

Zajęcia rozwijające zdolności polonistyczne

p. B. Milczarek

2 C

poniedziałek

1 lek.

2 A

Zajęcia rozwijające zdolności matematyczne

p. M. Wolska

2 D

wtorek

5 lek.

3 A

Zajęcia rozwijające zdolności humanistyczno-matematyczne

p. A. Kaczmarska

3 A

środa

1 lek.

1 A

Zajęcia rozwijające zdolności humanistyczne

p. E. Król

3 B

wtorek

5 lek.

4 B

Zajęcia rozwijające zdolności humanistyczne

p. D. Antosik

3 C

wtorek

6 le.

16 A

Zajęcia rozwijające zdolności polonistyczne

p. M. Hajduk

3 D

poniedziałek

5 lek.

(co dwa tygodnie)

12 A

Koło szachowe

p. Z. Mogielska

3 D

poniedziałek

5 lek.

(co dwa tygodnie)

12 A

 

 

PLAN ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA W KLASACH 4-8

RODZAJ ZAJĘĆ

PROWADZĄCY

KLASA

DZIEŃ

GODZINA

SALA

KOŁO POLONISTYCZNE

p. M. Zaborek-Kobędza

5

poniedziałek

7 lek.

6C

p. A. Kochel

6

wtorek

7 lek.

5D

p. M. Błaszczyk

7

czwartek

8 lek.

2D

p. M. Młodawska

8

środa

8 lek.

3D

KOŁO MATEMATYCZNE

p. A. Miler

5

czwartek

7 lek.

3C

p. B. Błaszczyk

6

wtorek

7 lek.

4C

p. A. Mirecka

7

czwartek

8 lek.

16D

p. E. Sadorska

8

piątek

8 lek.

12D

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO

p. J. Wojdała

5

wtorek

7 lek.

14D

p. A. Orman

7

czwartek

7 lek.

2C

p. J. Kołodziej

8

poniedziałek

7 lek.

1C

KOŁO HISTORYCZNE

p. K. Gloger

7

środa

7 lek.

11D

p. M. Długosz

8

piątek

7 lek.

17D

KOŁO BIOLOGICZNE

p. D. Parszewska

8

wtorek

8 lek.

17C

KOŁO GEOGRAFICZNE

p. S. Świercz

8

wtorek

8 lek.

18C

KOŁO CHEMICZNE

p. H. Mika

8

czwartek

8 lek.

13C

KOŁO FIZYCZNE

KOŁO INFORMATYCZNE

p. R. Dobromirski

8

środa

poniedziałek

(co 2 tyg.)

8 lek.

8 lek.

12C

3B

SKS

p. M. Jędrasik

6-8

poniedziałek

8 lek.

s.gim.m

p. B. Kasprzak

7-8

wtorek

8 i 9 lek.

s.gim.d.

p. M. Ślifierz

6-8

środa

8 lek.

s.gim.d.

p. T. Ciszek

8

poniedziałek

7 lek.

s.gim.d.

p. B. Kania

8

poniedziałek

8 lek.

s.gim.d.

p. M. Suder

7-8

środa

8 lek.

s.gim.d.