PLAN ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA - KLASY 1-3

RODZAJ ZAJĘĆ

PROWADZĄCY

KLASA

DZIEŃ

GODZINA

SALA

Zajęcia artystyczne

Ewa Król

1A

poniedziałek

5 l.

4 B

Zajęcia artystyczne

Maria Hajduk

1B

poniedziałek

5 l.

12 A

Zajęcia czytelniczo-kreatywne

Beata Milczarek

1C

czwartek

5 l.

2 A

Zajęcia artystyczne

Monika Wolska

1D

czwartek

5 l.

3 A

Zajęcia artystyczne

Beata Dziubińska

2A

piątek

1 l.

1 A

Zajęcia czytelnicze

Anna Kaczmarska

2B

czwartek

5 l.

13 A

Zajęcia artystyczne

Karolina Słowińska

2C

poniedziałek

5 l.

16 A

Zajęcia artystyczne

Izabela Smolarczyk

2D

środa

1 l.

14 A

Zajęcia czytelnicze

Ewa Kiniorska

3A

czwartek

5 l.

11 A

Zajęcia artystyczne

Katarzyna Pręcikowska

3B

wtorek

5 l.

5 A

Zajęcia rozwijające zainteresowania
i uzdolnienia matematyczno-polonistyczne

Teresa Cygankiewicz

 

3C

poniedziałek

1 l.

  4 A

Zajęcia rozwijające zainteresowania
i uzdolnienia matematyczno-polonistyczne

Małgorzata Stolarska

3D

poniedziałek

1 l.

15 A

 

 

PLAN ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA W KLASACH 4-8

 

RODZAJ ZAJĘĆ

PROWADZĄCY

KLASY

DZIEŃ

GODZINA

SALA

KOŁO POLONISTYCZNE

p.M.Młodawska

5

czwartek

7 l.

3 D

p.K.Drzazga

6

środa

7 l.

5 C

p.M.Zaborek-Kobendza

7

wtorek

9 l.

6 C

p.A.Kochel

8

poniedziałek

8 l.

5 D

KOŁO MATEMATYCZNE

p.A.Piwowarczyk

5

6

czwartek

wtorek

7 l.

7 l.

12 D

p.A.Miler

7

wtorek

8 l.

3 C

p.B.Błaszczyk

8

środa

8 l.

4 C

KOŁO
JĘZYKA ANGIELSKIEGO

p.E.Makówka

5

8

czwartek

czwartek

7 l.

8 l.

13 D

p.J.Kołodziej

6

poniedziałek

7 l.

1 C

p.A.Orman

7

poniedziałek

8 l.

2C

KOŁO INFORMATYCZNE

p.R.Dobromirski

8

środa

8 l.

3 B

KOŁO TECHNICZNE

p.J.Bernat

5

6

poniedziałek

poniedziałek

7 l.

8 l.

pracownia techniczna

KOŁO BIBLIOTECZNO-CZYTELNICZE

p.B.Wróbel

4 – 7

poniedziałek

14.00-14.45

biblioteka

4C

KOŁO
JĘZYKA NIEMIECKIEGO

p.D.Kowalska

5

poniedziałek

6 l.

6 D