PLAN ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA - KLASY 1-3

RODZAJ ZAJĘĆ

PROWADZĄCY

KLASA

DZIEŃ

GODZINA

SALA

Zajęcia rozwijające

zainteresowania artystyczne

p.B.Dziubińska

1A

piątek

11.45-12.30

12A

Zajęcia rozwijające

zainteresowania artystyczne

p.A.Kaczmarska

1B

czwartek

11.45-12.30

1A

Zajęcia rozwijające
zainteresowania artystyczne

p.D.Antosik

1C

środa

11.45-12.30

16A

Zajęcia rozwijające

technikę pisania i czytania

p.I.Smolarczyk

1D

poniedziałek

12.45-13.30

4B

Zajęcia rozwijające

zainteresowania artystyczne

p.E.Kiniorska

2A

środa

8.00-8.45

11a

Zajęcia rozwijające zainteresowania czytelnicze

p.K.Pręcikowska

2B

poniedziałek

11.45-12.30

5a

Zajęcia rozwijające zdolności matematyczne

p.T.Cygankiewicz

2C

poniedziałek

8.00-8.45

4a

Zajęcia rozwijające zainteresowania polonistyczno-matematyczne

p.M.Stolarska

2D

wtorek

11.45-12.30

15a

Zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne

p.M.Barańska

3A

czwartek

8.00-8.45

13a

Zajęcia z programowania
(Laboratoria Przyszłości)

p.M.Polewany

3B

wtorek

8.00-8.45

3b

Zajęcia rozwijające zainteresowania czytelnicze

Zajęcia z programowania (Laboratoria Przyszłości)

p.B.Milczarek

3C

piątek

8.00-8.45

2a

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania polonistyczno-matematyczne

Zajęcia z programowania (Laboratoria Przyszłości)

p.M.Wolska

3D

piątek

8.00-8.45

3a

 

 

PLAN ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA W KLASACH 4-8

 

RODZAJ ZAJĘĆ

PROWADZĄCY

KLASY

DZIEŃ

GODZINA

SALA

KOŁO POLONISTYCZNE

p.K.Drzazga

5

poniedziałek

7 lek.

5C

p.M.Młodawska

8

wtorek

8 lek.

3D

p.M.Zaborek-Kobendza

6

7

poniedziałek
czwartek

6 lek.
8 lek.

6C

KOŁO MATEMATYCZNE

p.M.Klink

5

wtorek

7 lek.

15D

p.A.Miler

6

poniedziałek

7 lek.

3C

p.E.Sadorska

7

8

poniedziałek

piątek

8 lek.

8 lek.

12D

KOŁO
JĘZYKA ANGIELSKIEGO

p.S.Pękacz

4

piątek

6 lek.

16D

p.I.Głowińska

5

poniedziałek

7 lek.

16C

p.E.Makówka

7

wtorek

8 lek.

13D

p.A.Orman

8

wtorek

8 lek.

2C

KOŁO HISTORYCZNE

p.K.Gloger

8

wtorek

8 lek.

11D

KOŁO BIOLOGICZNE

p.K.Słowińska

8

piątek

8 lek.

17C

KOŁO INFORMATYCZNE

p.R.Dobromirski

8

środa

8 lek.

3B

KOŁO TECHNICZNE

p.J.Bernat

6

poniedziałek

7 lek.

pracownia techniczna

p.B.Błaszczyk

5

środa

7 lek.

pracownia techniczna