PLAN ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

DZIEŃ

NAUCZYCIEL

GODZINA

KLASA/GRUPA

LOGOPEDA

6 LEK.

ID/ co dwa tygodnie

6 LEK.

III A/ co dwa tygodnie

PONIEDZIAŁEK

p.I Bednarczyk-Musiał

7 LEK.

VIII B/ co dwa tygodnie

7 LEK.

IV A/VI B/ co dwa tygodnie

8 LEK.

VII B/ co dwa tygodnie

8 LEK.

VI E/VII D/ co dwa tygodnie

p.A.Kochel

5 LEK.

III C

WTOREK

p.A.Kochel

1 LEK.

II A

5 LEK.

II D Igr./IIgr./ co dwa tygodnie

6 LEK.

I C/III B/ co dwa tygodnie

ŚRODA

p.I Bednarczyk-Musiał

6 LEK.

I B Igr./IIgr./ co dwa tygodnie

p.A.Kochel

1 LEK.

II C/III D./ co dwa tygodnie

5 LEK.

II B

CZWARTEK

p.I Bednarczyk-Musiał

6 LEK.

I A Igr./IIgr./ co dwa tygodnie