PLAN ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH

p. Agata Kochel

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Piątek

11.45 – 12.30

KlASA IA (na zmianę, co 2 tygodnie)

11.45 – 12.30

KLASA IB

11.45 – 12.30

KLASA IIB

13.45 – 14.30

KLASA IIID

12.50 – 13.35

KlASA IC (na zmianę, co 2 tygodnie)

12.50 – 13.35

KLASA IIA

12.50 – 13.35

KLASY IIIA i IIIC (na zmianę, co 2 tygodnie)

14.30 – 15.15

KLASY IVB, IVA i VB (na zmianę, co 2 tygodnie)

13.45 – 14.30

KLASY IIIE i IIA

13.35 – 14.20

KLASA IIIB

13.35 – 14.20

KLASA IVD

15.15 – 16.00

KLASY IVB i VB

 

14.30 – 15.15

KLASA VIIC

14.20 – 15.05

KLASA IVE

   
 

15.05 – 15.50

KLASA VIIC