GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

Pielęgniarka  specjalistka w środowisku nauczania i wychowania: Krystyna Kos

GODZINY PRACY: 

Poniedziałek            

 8:00 – 14:30

Wtorek                     

 8:00 – 14:30

Środa                         

 8:00 – 14:30

Czwartek                  

 8:00 – 14:30

Piątek                       

 8:00 – 14:30

ZAKRES DZIAŁANIA:

·    pomoc medyczna dla uczniów w sytuacji złego samopoczucia lub wypadków losowych,

·    badania profilaktyczne i bilansowe,

·    promocja zdrowia i zdrowego stylu  życia.