Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

02.09.2019

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019

Ferie zimowe

27 stycznia 2019 – 9 lutego 2020

Wiosenna przerwa świąteczna

9 – 14 kwietnia 2020

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

14 października

egzamin ósmoklasisty 21,22,23 kwietnia,

2 i 3 stycznia (czw. pt. po świętach)
12 czerwca (pt. po Bożym Ciele)

Indywidualne rozmowy nauczycieli z rodzicami

7 października, 2 grudnia, 2 marca, 4 maja,1 czerwca

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020