Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Lp 

Temat

Termin realizacji 

Rozpoczęcie roku szkolnego 

 1 września 2022

Zimowa przerwa świąteczna 

 23 - 31 grudnia 2022

Ferie zimowe 

 30 stycznia - 10 lutego 2023r. 

Wiosenna przerwa świąteczna 

 6 - 11 kwietnia 2023r. 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  

 14 października 2022

 23 - 25 maja 2023 : egzamin ósmoklasisty 

 9 czerwca 2023

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

 23 czerwca 2023