Jedynka - "Szkoła z klasą"

szk z klasa2  logo gazeta portal 120  logo ceo

 

Decyzją rady pedagogicznej w maju 2002r. przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej pod nazwą "Szkoła z klasą".

Organizowali ją: Gazeta Wyborcza oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Akcja poświęcona była poprawie jakości polskiej szkoły, miała zaprezentować, co to znaczy "dobra szkoła" oraz upowszechnić kilka ważnych zasad dobrej praktyki szkolnej.

Patronat nad tym przedsięwzięciem objął Prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Ogłoszono sześć zasad dobrej szkoły, w ramach których przygotowano do realizacji różne zadania dla uczestniczących w akcji szkół.

Realizowaliśmy następujące zadania:

1. Szkoła dobrze uczy każdego ucznia
2. Szkoła ocenia sprawiedliwie
3. Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat
4. Szkoła rozwija społecznie
5. Szkoła pomaga uwierzyć w siebie
6. Szkoła przygotowuje do przyszłości

 

W październiku 2003r

nasza "Jedynka" otrzymała tytuł

"Szkoły z klasą"