Mały Samorząd Uczniowski

  

Przewodniczący: Aleksander Ferenc kl III a

Zastępca: Maja Kosma kl II a

Skarbnik: Jakub Zapała kl III c

 

Sekcja artystyczna:

Natalia Stanik kl IIc

Paulina Zielińska kl II a

Nikola Ciszek kl II d

Lena Palus kl II c

Nina Kaczor kl III b

Kinga Chmielewska kl III b

 

Sekcja porządkowa:

Błażej Basiak kl III c

Mateusz Łyczek kl III b

Szymon Ruzik kl III a

Wojciech Malasiński kl II b

Marcin Poznański kl II b

Maciej Karbownik kl II a

Artur Sadowski kl. II d

Oleg Ryszewski kl II d

Maja Imiołczyk kl II b

 

Sekcja redakcyjna:

Dominik Fabicki kl II c

Amelia Banasik kl III a

Antoni Centkowski kl III b

 

 

         Celem głównym działalności Małego Samorządu Uczniowskiego jest rozwijanie samorządności wśród uczniów

klas I-III.

         Cele szczegółowe to:

- Reprezentowanie ogółu uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 1 w Końskich.

- Wzmacnianie poczucia więzi z własną szkołą i dumy z przynależności do społeczności uczniowskiej.

- Integrowanie grup rówieśniczych.

- Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów.

- Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej.

- Zagwarantowanie uczniom praw ucznia wynikających ze Statutu Szkoły oraz innych aktów prawnych (Konwencja Praw Dziecka).

- Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, regionalną, zdrowotną i ekologiczną.

         Wyznaczone cele realizowane są poprzez:

- Przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych.

- Bieżącą aktualizację samorządowej tablicy informacyjnej.

- Zapoznanie uczniów Konwencją Praw Dziecka.

- Organizowanie akcji charytatywnych.

- Współpracę z różnymi instytucjami.

- Organizowanie i przeprowadzanie konkursów dla uczniów klas I-III.

           W roku szkolnym 2018/2019 Mały Samorząd Uczniowski realizuje bardzo bogaty plan pracy.

         Wspólnie organizowane przedsięwzięcia integrują uczniów, poszerzają ich zainteresowania oraz dają satysfakcję z możliwości odnoszenia sukcesów.

         Opiekunowie:

p. Małgorzata Barańska - przewodnicząca

p. Ewa Król

p. Beata Milczarek