Terminarz sprawdzianów

sprawdzian

KLASY VII

 VII A VII B VII C  VII D VII E VII F
 Siły w przyrodzie

 

sprawdzian

KLASY VIII

 VIII A  VIII B VIII C  VIII D
Drgania i fale

 

Notatki - klasa 7

Pomiary. Wielkości fizyczne, ich oznaczenia i jednostki.

Pomiary wielkości fizycznych (masa i siła).

Wyznaczanie gęstości substancji.

Pomiar ciśnienia.

Sporządzamy wykresy.

Pomiary - powtórzenie.

-----------------------------------------------------------------------

Trzy stany skupienia ciał.

Zmiany stanów skupienia ciał. 

Rozszerzalność temperaturowa ciał.

Cząsteczkowa budowa materii.

Siły międzycząsteczkowe.

Różnice w cząsteczkowej budowie ciał stałych, cieczy i gazów. Gaz w zamkniętym zbiorniku.

 ----------------------------------------------------------------------

 Układ odniesienia. Tor ruchu, droga.

 Ruch jednostajny, prostoliniowy.

Szybkość w ruchu jednostajnym.

Prędkość w ruchu jednostajnym.

Szybkość średnia i prędkość chwilowa.

Ruch prostoliniowy, jednostajnie przyśpieszony.

Przyśpieszenie w ruchu jednostajnie przyśpieszonym.

Ruch jednostajnie opóźniony.

Ruch jednostajny i zmienny - zadania.

----------------------------------------------------

Rodzaje i skutki oddziaływań

Siła i jej cechy

Siła wypadkowa i równoważąca cz.1

Siła wypadkowa i równoważąca cz.2

I zasada dynamiki. Bezwładność.

III zasada dynamiki.

Siła sprężystości.

Siła oporu powietrza. Tarcie.

Prawo Pascala.

Ciśnienie hydrostatyczne.

Prawo Archimedesa.

Pływanie ciał.

II zasada dynamiki.

----------------------------------------------------------

Praca mechaniczna

Moc.

Energia potencjalna.

Energia kinetyczna.

 

 

 

 

Notatki - klasa 8

Budowa atomu. Elektryzowanie przez tarcie.

Elektryzowanie przez dotyk.

Przewodniki i izolatory

Elektryzowanie przez indukcję. Elektroskop.

Siła wzajemnego oddziaływania ciał naelektryzowanych.

Pole elektrostatyczne.

Powtórzenie wiadomosci.

--------------------------------------------------------------

Prąd elektryczny. Napięcie elektryczne.

Natężenie prądu.

Obwody prądu elektrycznego.

Opór elektryczny. Prawo Ohma.

Praca i moc prądu.

Praca i moc prądu - zadania.

Praca i moc prądu - zadania 2.

Powtórzenie - prąd.

--------------------------------------------------------------

Bieguny magnetyczne. Kompas.

Pole magnetyczne przewodnika z prądem.

Elektromagnes.

Silnik elektryczny.

Magnetyzm - ćwiczenia.

---------------------------------------------------------------

Źródła światła. Prostoliniowe rozchodzenie się światła.

Odbicie światła. Powstawanie obrazów w zwierciadle płaskim.

Zwierciadła sferyczne.

Zjawisko załamania światła.

Pryzmat.

Soczewki.

Otrzymywanie obrazów za pomocą soczewek.

Wady wzroku. Przyrządy optyczne.

Zdolność skupiająca soczewek.

Powtórzenie - optyka.

-------------------------------------------------------------

Ruch drgający.

Wyznaczanie okresy i częstości drgań wahadła matematycznego.

Wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego.

Fale sprężyste podłużne i poprzeczne.

Fale dźwiękowe.

Fale elektromagnetyczne

Porównanie fal elektromagnetycznych i mechanicznych

 

--------------------------------------------------------------

Jednostki układu SI