Dowóz uczniów do szkoły.

 

  Pismo do rodziców

Oświadczenie - zwrot kosztów dowozu

 

 

Informacja

Listy uczniów klas pierwszych zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń obok sekretariatu.

 

 

Ogłoszenie

Szanowni rodzice, opiekunowie prawni. W zakładce Rekrutacja uczniów do klas I (2023/24) znajduje się wykaz kandydatów spoza obwodu zakwalifikowanych do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 w Końskich w postępowaniu uzupełniającym.

 

Szanowni Absolwenci,

zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (wraz z 3 kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) wydawane będą przez wychowawców w dniu 6 lipca w strefie rodzica.

Klasa VIII A – godzina 12.00

Klasa VIII B – godzina 12.20

Klasa VIII C – godzina 12.40

Klasa VIII D – godzina 13.00

Klasa VIII E – godzina 13.20

 

 

Przegoń raka dla dzieciaka

Serdecznie zapraszamy na akcję organizowaną przez Fundację Przegon Raka dla dzieciaka, informacja prasowa w załączeniu oraz link do wydarzenia na FB https://www.facebook.com/events/6060308620725352/?active_tab=discussion

Start biegu odbędzie się 25.06.2023 r. w Piekle, wlot od strony Sielpi. Godzina 4.00.

Informacja prasowa

 

 

Udział w XVI Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym ‘Trzymaj Formę!’.

Program "Trzymaj Formę!" pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i kształtuje ich prozdrowotne nawyki.
W projekcie tym brali udział uczniowie naszej szkoły. W jego ramach na zajęciach podejmowano tematy z zakresu: zbilansowanej diety, roli odżywiania, chorób cywilizacyjnych i wpływu substancji chemicznych na organizm. Podejmowano także różne aktywności fizyczne wspomagające prowadzeniu zdrowego stylu życia

 

 

 

W dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego

świetlica czynna będzie do godziny 13.30.

 

 

 

SZKOLNA ZBIÓRKA

DLA PODOPIECZNYCH Z FUNDACJI SEJSZA

W ramach działającego u nas Szkolnego Klubu Wolontariatu przeprowadziliśmy zbiórkę karmy i akcesoriów dla podopiecznych z Fundacji Sejsza, opiekującej się psami skrzywdzonymi i porzuconymi.

Cieszymy się, że tak wielu uczniów odpowiedziało na nasz apel i wzięło udział w naszej akcji. Wszystkim serdecznie dziękujemy.

 

Uroczystości zakończenia roku szkolnego odbędą się w następującym porządku:

 

klasy VIII - godzina 8.00

 

klasy VI i VII - godzina 10.00

 

klasy IV i V - godzina 11.00

 

klasy I - III - godzina 12.30