Od października do grudnia uczniowie naszej szkoły brali udział w akcji „BohaterON w Twojej Szkole 2023", która jest częścią ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej „BohaterON - włącz historię!". Kampania ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, edukację społeczeństwa, a także promocję postaw patriotycznych i popularyzowanie historii Polski XX wieku.

 Uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w zajęciach edukacyjnych opracowanych na podstawie scenariuszy przygotowanych przez organizatorów.

Klasa 4a – Iskra nadziei (p.A.Gloger)

Klasa 4b – Iskra nadziei (p.A.Gwardecka)

Klasa 4c – Iskra nadziei (p.A.Gwardecka)

Klasa 4d – Iskra nadziei (p.A.Gwardecka)

Klasa 5a – Iskra nadziei (p.M.Długosz)

Klasa 5b – Iskra nadziei (p.M.Długosz)

Klasa 5c – Iskra nadziei (p.M.Długosz)

Klasa 6b – „Mały” roznosiciel nadziei (p.A.Gloger)

Klasa 6c – Iskra nadziei (p.A.Gloger)

Klasa 6d – Iskra nadziei (p.A.Gloger)

Klasa 7c – Co za historia (p.A.Gloger)

Klasa 8a – Uparte serce tego miasta – Warszawiacy i ich miasto oczami reporterów. (p.M.Długosz)

Klasa 8b – Uparte serce tego miasta – Warszawiacy i ich miasto oczami reporterów. (p.M.Długosz)

 

      Następnie zgodnie z przesłaniem akcji pokazali, że pamiętają o Powstańcach i są dumni z ich bohaterskiej postawy. Uczniowie wykonali kartki o tematyce powstańczej, a na portalu „Dumni z Powstańców” - wirtualnym miejscu pamięci o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim, przekazywali życzenia i podziękowania dla Powstańców.

      Ogólnopolska akcja „BohaterON w Twojej Szkole 2023" miała na celu promowanie wartości patriotycznych poprzez podejmowanie działań o tematyce powstańczej w szkole. Była lekcją współczesnego patriotyzmu, przykładem edukacji historycznej, która wzmacnia poczucie tożsamości narodowej młodych Polaków oraz pozwala budować ich wrażliwość społeczną, bazując na historiach Powstańców.

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIADY W MIESIĄCU LUTYM

KOSZT OBIADÓW DLA UCZNIÓW …………………………………11 x 6,00 zł = 66,00 zł

KOSZT OBIADÓWDLA PRACOWNIKÓW …………………………11 x 11,00 zł = 121,00 zł

Podane kwoty dotyczą pełnego miesiąca bez odpisów. Rodzice, którzy zgłosili odpisy otrzymali wiadomość w e-dzienniku o wysokości wpłaty za luty.

Wpłat należy dokonywać przelewem na konto bankowe szkoły wyłącznie w terminie:

od 1 do 6 lutego

Nr konta 33 1240 1372 1111 0010 2926 5913

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasę m-c, za który opłata jest wnoszona.

Prosimy rodziców o terminowe dokonywanie wpłat!

Wpłaty gotówkowe tylko w uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektora szkoły.