Terminarz sprawdzianów

sprawdzian

KLASY VII

VII A VII B
     

 

sprawdzian

KLASY VIII

 VIII A VIII B  VIII C
VIII D VIII E

 

         

 

Notatki - klasa 7

Pomiary. Wielkości fizyczne, ich oznaczenia i jednostki.

Pomiary wielkości fizycznych (masa i siła).

Wyznaczanie gęstości substancji.

Pomiar ciśnienia.

Sporządzamy wykresy.

Pomiary - powtórzenie.

-----------------------------------------------------------------------

Trzy stany skupienia ciał.

Zmiany stanów skupienia ciał. 

Rozszerzalność temperaturowa ciał.

Cząsteczkowa budowa materii.

Siły międzycząsteczkowe.

Różnice w cząsteczkowej budowie ciał stałych, cieczy i gazów. Gaz w zamkniętym zbiorniku.

Budowa materii - powtórzenie.

 ----------------------------------------------------------------------

 Układ odniesienia. Tor ruchu, droga.

 Ruch jednostajny, prostoliniowy.

Szybkość w ruchu jednostajnym.

Prędkość w ruchu jednostajnym.

Szybkość średnia i prędkość chwilowa.

Ruch prostoliniowy, jednostajnie przyśpieszony.

Przyśpieszenie w ruchu jednostajnie przyśpieszonym.

Ruch jednostajnie opóźniony.

Ruch jednostajny i zmienny - zadania.

----------------------------------------------------

Rodzaje i skutki oddziaływań

Siła i jej cechy

Siła wypadkowa i równoważąca cz.1

Siła wypadkowa i równoważąca cz.2

I zasada dynamiki. Bezwładność.

III zasada dynamiki.

Siła sprężystości.

Siła oporu powietrza. Tarcie.

Prawo Pascala.

Ciśnienie hydrostatyczne.

Prawo Archimedesa.

Pływanie ciał.

II zasada dynamiki.

Powtórzenie

----------------------------------------------------------

Praca mechaniczna

Moc.

Praca i moc - zadania.

Energia potencjalna.

Energia kinetyczna.

Zasada zachowania enegii.

Praca, moc, energia - zadania.

Zasada zachowania enegii - zadania.

 

 

Notatki - klasa 8

 

Energia wewnętrzna i jej zmiana.

Cieplny przepływ energii. Rola izolacji cieplnej.

Zjawisko konwekcji.

Ciepło właściwe.

Topnienie i krzepnięcie

Parowanie i skraplanie

Zadania.

Zadania 2.

Powtórzenie online.

--------------------------------------------------------------

 Ruch drgający.

Wahadło.

Wyznaczanie g za pomocą wahadła

Fale sprężyste.

Dźwięki.

Fale i drgania - powtórzenie.

--------------------------------------------------------------

Elektryzowanie przez tarcie.

Elektryzowanie przez dotyk

Wzajemne oddziaływanie ciał naelektryzowanych

Przewodniki i izolatory.

Zjawisko indukcji elektrostatycznej.

Pole elektrostatyczne.

Elektrostatyka - zadania.

---------------------------------------------------------------

Prąd w metalach. Napięcie elektryczne.

Natężenie prądu.

Opór elektryczny. Prawo Ohma.

Praca i moc prądu.

Praca i moc prądu - zadania1.

Praca i moc prądu - zadania2.

Rola izolacji i bezpieczników. Skutki odcięcia dostaw energii elektrycznej. Wytwarzanie energii elektrycznej.

Prąd - powtórzenie.

---------------------------------------------------------------

 

Właściwości magnesów trwałych. Bieguny magnetyczne. Kompas.

Pole magnetyczne przewodnika z prądem. Elektromagnes.

Silnik elektryczny.

Indukcja elektromagnetyczna

Fale elektromagnetyczne.

Magnetyzm - powtórzenie.

---------------------------------------------------------------

 

Źródła światła. Prostoliniowe rozchodzenie się światła.

Odbicie światła.

Zwierciadła sferyczne. Powstawanie obrazów w zwierciadłach sferycznych.

Załamanie światła.

Pryzmat.

Soczewki.

Zdolność skupiająca soczewek.

-------------------------------------------------------------

 

Jednostki układu SI

Wzory

Tablice gęstości

Ciepło właściwe, parowania i skraplania substancji - tablice