OBIADY W MIESIĄCU KWIETNIU

 

KOSZT OBIADÓW DLA UCZNIÓW …………………………………20 x 6,00zł = 120,00 zł

KOSZT OBIADÓW DLA PRACOWNIKÓW …………………………20 x 11,00 zł = 220,00 zł

Podane kwoty dotyczą pełnego miesiąca bez odpisów. Rodzice, którzy zgłosili odpisy otrzymali wiadomość w e-dzienniku

o wysokości wpłaty za kwiecień.

Wpłat należy dokonywać przelewem na konto bankowe szkoły wyłącznie w terminie:

od 2 do 6 kwietnia

Nr konta 33 1240 1372 1111 0010 2926 5913

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasę, m-c, za który opłata jest wnoszona.

Zapisy lub rezygnację korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić najpóźniej do 3 kwietnia 2024r. do świetlicy szkolnej.

Wpłaty gotówkowe tylko w uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektora szkoły.