Samorząd Szkolny ogłasza akcję „Podziel się jedzeniem” 

Wojskowe psy i ich opiekunowie w Ukrainie bardzo ciężko pracują przy rozminowywaniu terenu i poszukiwaniu zaginionych osób. Ich praca jest bardzo trudna i niebezpieczna. Aby mogli dobrze wykonywać swoje obowiązki i pracować po kilkanaście godzin dziennie, potrzebują naszego wsparcia. Dlatego też apelujemy o zbiórkę produktów żywnościowych i karmy dla zwierząt.  

Podzielcie się jedzeniem z ludźmi, którzy codziennie ryzykują życie i ich wiernymi psami. 

W imieniu potrzebujących prosimy o konserwy, gotowe dania obiadowe, batony proteinowe oraz karmę suchą i mokrą dla zwierząt. 

Z góry bardzo dziękujemy za wsparcie, które teraz jest bardzo potrzebne!!!! 

Zebrane produkty proszę zostawiać w swoich klasach w widocznym miejscu do 13 maja.  

Organizatorzy akcji: Samorząd klas 4-8, Mały Samorząd i pani Beata Błaszczyk.

 

 

 

 

Konstytucja trudne słowo

Lecz z łatwością wytłumaczę

Prawa, wolność, obowiązki

To oznacza – nie inaczej

 

To akt prawny lub ustawa

O najwyższej mocy prawnej

Ustanawia, reguluje

Ustrój i organizacje

 

System źródeł prawa w kraju

Głowa państwa im przewodzi

U nas w Polsce Konstytucja

Z 3 maja się wywodzi

 

Jeden siedem dziewięć jeden (1791)

To rok historycznie ważny

Trzeci maja – Konstytucja

Niech tę datę zna już każdy

 

Konstytucja 3 Maja kształtowała ustrój Rzeczypospolitej zaledwie przez kilkanaście miesięcy. Po jej upadku stała się niedoścignionym wzorem i symbolem marzeń o niezawisłości państwa i wolności jego obywateli. Polska już od schyłku XVII w. nie była państwem suwerennym. W okresie rządów dynastii saskiej stała się ona protektoratem Rosji, która miała wieczyście gwarantować jej wolność i bezpieczeństwo. W rzeczywistości pod piękną frazeologią kryła się brutalna dominacja polityczna i chaos.

I rozbiór Polski spowodował swoisty przełom w myśleniu o reformach państwa. Znany za sprawą gestu Tadeusza Rejtana Sejm rozbiorowy, poza wydaniem zgody na rozbiór, stworzył również Komisję Edukacji Narodowej. Nieprzypadkowo czterech najważniejszych twórców Konstytucji było związanych z Komisją. Sejm rozbiorowy na żądanie Rosji stworzył również Radę Nieustającą, będącą swoistą radą ministrów, której celem miało być ograniczenie władzy królewskiej i planów głębokich reform.

W drugiej połowie lat 80. sytuacja międzynarodowa zmieniła się na korzyść Rzeczypospolitej. Król Stanisław August Poniatowski postanowił wykorzystać tę sytuację do wzmocnienia swojej władzy i niezależności od Katarzyny II.

Pierwszym krokiem była likwidacja Rady Nieustającej. Skonfederowany Sejm, w którym niemożliwe było zastosowanie liberum veto, rozpoczął realizację reform. Już pod koniec 1788 r. uchwalono powiększenie armii z ok. 20 do 100 tys. żołnierzy. Pod koniec kolejnego roku ulicami Warszawy przeszła kilkutysięczna tzw. czarna procesja mieszczan, żądających zrównania w niektórych prawach ze szlachtą.

Od grudnia 1790 r. w tajemnicy spotykali się najważniejsi przedstawiciele obozu reformatorskiego: Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj, Julian Ursyn Niemcewicz, Ignacy Potocki i Tadeusz Matuszewicz. Z czasem ich liczba sięgnęła 60 osób cieszących się wsparciem króla.

Przegłosowanie ustawy zmieniającej ustrój zaplanowano na okres tuż po Wielkanocy, gdy większość posłów wciąż przebywała w swoich oddalonych często o setki kilometrów dworach. 2 maja 1791 r. w Pałacu Radziwiłłowskim odczytano projekt ustawy. Tego samego dnia w domu ambasadora Rosji obradowali przeciwnicy reform.

Rankiem 3 maja 1791 r. po otwarciu obrad sejmowych natychmiast przegłosowano uchwalenie Ustawy Rządowej. Król zaprzysiągł konstytucję: „Przysięgłem Bogu, żałować tego nie będę”. W tym samym czasie przed Zamkiem Królewskim obstawionym przez dowodzone przez księcia Józefa Poniatowskiego oddziały garnizonu warszawskiego gromadził się rozentuzjazmowany tłum. Wśród niego wieczorem do pobliskiej katedry św. Jana przeszli posłowie na czele z marszałkiem Stanisławem Małachowskim, aby zaprzysiąc nową ustawę. Król do katedry z uwagi na bezpieczeństwo udał się łączącym ją z Zamkiem bezpośrednim przejściem.

Trzeci Maja radością wiosenną

wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał,

Sztandarami biało-czerwonymi

umaiła się Rzeczpospolita.

Umaiły się też pierwszym kwieciem

łąki, pola i w ogrodach drzewa,

Maj się pieśnią zwycięskiej wiosny

zgodnym chórem z ludzi rozśpiewał.

Rozpłynęła się już pieśń radosna

głośnym echem po ojczystym kraju

Witaj, witaj, Majowa Rocznico,

pamiętny Trzeci Maju.

 

Jedenaście artykułów Konstytucji wprowadzało trójpodział władzy, monarchię dziedziczną, opiekę prawną nad chłopami i mieszczaństwem oraz znosiło liberum veto. Sejm miał być zwoływany co dwa lata.

Konstytucja 3 Maja była drugą na świecie, a pierwszą w Europie, spisaną ustawą.Rok po uchwaleniu Konstytucji Sejm Wielki wciąż obradował, uchwalając kolejne ustawy budujące nowy ustrój.

W tym samym czasie na kresach Rzeczypospolitej w miasteczku Targowica zbierali się magnaci dążący wraz z Katarzyną II do obalenia nowego ustroju. Kilka miesięcy później przejęli władzę, unieważniając większość ustaw Sejmu Wielkiego. Był to zarazem moment rozpoczynający ostateczny upadek Rzeczpospolitej.

Maj – rocznica pięknych serc!

Maj – rocznica wielkich myśli,

Tym, co dawno przeminęli,

Hołd składają, ci co przeszli.

Choć przeminął dawno wiek,

Dawne hasła się zmieniły,

Orzeł począł nowy bieg.

Lecz z przeszłości czerpał siły.

Z tych w ciemnościach jasnych chwil,

Kiedy miłość pobratała

W jedną całość Polski stany,

Miłość ponad wszystko trwała.

Tym, co w Polsce dali myśl,

Aby stworzyć cud majowy,

Cześć z oddaniem złóżmy dziś, przed pamiątką chyląc głowy.

 

Podczas trwania rozbiorów obchody Święta 3 Maja były zakazane i wiązały się z represjami i ogromnymi karami. Szczególnie źle działo się pod zaborem rosyjskim. Jednak pamięć o Konstytucji przetrwała i przypominała ludziom o utraconej państwowości. Konstytucja stanowiła symbol dążenia do odrodzenia narodowego przez cały okres zaborów.

Sytuacja zmieniła się po uzyskaniu przez Polskę niepodległości. Święto 3 Maja pojawiło się w kalendarzu świąt narodowych i obchodzone było hucznie każdego roku.

Po II Wojnie Światowej władze komunistyczne marginalizowały trzeciomajowe święto, bojąc się zrywów patriotycznych oraz dążenia do wolności. Święto 3 Maja wróciło do kalendarza w roku 1989, a w roku 1990 Sejm oficjalnie ustanowił 3 maja Świętem Narodowym i jest tak do dziś.

Konstytucja 3 Maja
Ojczyzno nasza, gdy liberum veto
Każdego posła sejm twój rozbijało
Ono bywało anarchii zaletą
Wolę magnatów narzucić jej chciało.

To Konstytucja z chaosem skończyła
Wolną elekcję królewską zniesiono
Litwa z Koroną w całość się złączyła
Mieszczan i szlachtę w równych zamieniono.

Rząd jednolity został utworzony
Sejm oraz senat wówczas już powstały
Konfederacje wszelkie też zniesiono
I podwaliny wolności zostały.

Dziś prawie nikt już o tym nie pamięta
Majowe święto okazją do grilla
Władza komercji przez ludzi przeklęta
Trwa w naszym życiu jak ulotna chwila.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GTy_ixII3Qw

 

 

 

OBIADY W MIESIĄCU MAJU

 

KOSZT OBIADÓW DLA UCZNIÓW 17 x 4,50 zł = 76,50zł*

KOSZT OBIADÓW DLA PRACOWNIKÓW 17 x 8,00 zł = 136,00zł*

*odliczone zostały dni wolne od zajęć dydaktycznych tj. 2, 24,25,26 maja

 

Wpłaty gotówkowe należy dokonać do 29 KWIETNIA

Po upływnie w/w terminu wpłaty na dany miesiąc nie będą przyjmowane

 

Istnieje możliwość płatności przelewem na rachunek bankowy szkoły

Nr rachunku bankowego: 33 1240 1372 1111 0010 2926 5913

PROSZĘ NIE DOKONYWAĆ PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNEJ W KWIETNIU !

Rodzice wpłacający za obiady PRZELEWEM na rachunek bankowy szkoły zobligowani są do dnia

29 KWIETNIA przesłać na adres mailowy kierownika świetlicy

informację o zamiarze dokonania płatności elektronicznej

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WAŻNE ! ! !

Przelew należy wykonać WYŁĄCZNIE w dniach od 1 do 4 MAJA

oraz przesłać na w/w adres mailowy potwierdzenie wpłaty.

 

 


Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.

Przypominamy, że 2 maja jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, a 3 maja dniem wolnym od zajęć.

Podczas uroczystych obchodów 231. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja naszą szkołę będzie reprezentował
poczet sztandarowy.

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Bez Plecaka

Dzień bez plecaka, czyli „no backpack day” pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Jest to dzień, w którym uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych wybierają się do swoich placówek bez plecaków, czy też toreb. Gdzie w takim razie chowają zeszyty, książki i piórniki? To całe sedno tej zabawy! Uczniowie nie przychodzą z pustymi rękami, lecz z zamiennikami plecaków. Muszą w to włożyć trochę kreatywności, aby na korytarzach było niecodziennie i śmiesznie. Jedni wybierają koszyki zakupowe, czy też pudełka, jednak były też inne rzeczy, które stały się hitem Internetu. Kiedy w takim razie jest Dzień Bez Plecaka? W naszej szkole w tym roku będziemy obchodzić ten dzień w najbliższy piątek 29 kwietnia, w którym chętni uczniowie, ale także nauczyciele przychodzą bez plecaków i toreb do szkoły. Zapraszamy do wspólnej zabawy, wykażcie się kreatywnością.

Pozdrawiamy, samorząd szkolny.

 

 

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – święto czytelnicze, którego utworzenie przypisuje się Vicentemu Clavel Andrés (1888-1967), wydawcy z Walencji. Obchodzone rokrocznie 23 kwietnia, dla uczczenia pamięci zmarłych tego właśnie dnia Miguela de Cervantesa, Williama Szekspira i historyka peruwiańskiego Inci Garcilaso de la Vegi.

Święto zostało oficjalnie ustanowione w 1995 roku przez UNESCO i ma na celu promowanie czytelnictwa i ochronę własności intelektualnej. W Polsce ustawa o prawie autorskim w swojej obecnej postaci zaczęła działać od 1994 roku, kładąc kres wszechobecnemu piractwu. Autorskie prawa majątkowe są zbywalne i ograniczone w czasie – trwają od momentu powstania dzieła przez całe życie twórcy i wygasają 70 lat po śmierci autora.

Z okazji tego wyjątkowego święta w murach naszej szkoły 22 kwietnia odbyła się akcja „PoczytajMy – starszy czyta młodszemu”. Uczennice 8e zaprezentowały grupom świetlicowym ciekawe opowiadania dla dzieci, fragmenty książek Grzegorza Kasdepke i piękne baśnie. Dziewczęta starały się zachęcić najmłodszych do sięgania po książkę jako wspaniałą formę rozrywki i odprężenia.

 

 

 

CHARYTATYWNA ZBIÓRKA SŁODYCZY 

W najbliższy weekend przypadają święta Wielkiej Nocy u naszych sąsiadów z Ukrainy.  Aby te dni przebiegały w świątecznej atmosferze, Samorząd Uczniowski ogłasza zbiórkę słodyczy dla dzieci mieszkających aktualnie na terenie naszego miasta i gminy. To będzie wyjątkowy słodki dar wielkanocnego Zajączka.  

Zbiórka prowadzona będzie tylko 22 kwietnia w piątek. Przyniesione artykuły prosimy zostawiać w swoich salach pod tablicą. Po 5 godzinie lekcyjnej organizatorzy odbiorą słodycze. 

Osoby odpowiedzialne za zbiórkę: 

Marta Długosz, Izabela Głowińska, Beata Błaszczyk.

 

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.

Przypominamy że wiosenna przerwa świąteczna trwa od 14 do 19 kwietnia, w tych dniach nie odbywają się w szkole zajęcia dydaktyczne.