W świecie biżuterii

W ferie zimowe odbyły się warsztaty rękodzieła "W świecie biżuterii ". Uczennice poznały podstawowe narzędzia w pracy biżuteryjnej, rodzaje minerałów, z którymi się pracuje przy tworzeniu biżuterii. Następnie zaprojektowały i stworzyły swoje wisiorki. Dziewczyny wykazały się swoimi zdolnościami manualnymi oraz ogromną dozą cierpliwości przy pracy z drobnymi elementami. 

Warsztaty poprowadziła pani Sylwia Świercz, która od kilkunastu lat projektuje i tworzy biżuterię.
 
 
 

 

 

OBIADY W MIESIĄCU MARCU

KOSZT OBIADÓW

 DLA UCZNIÓW …………………………………19 x 6,00zł = 114,00 zł

KOSZT OBIADÓW

DLA PRACOWNIKÓW …………………………19 x 11,00 zł = 209,00 zł

Podane kwoty dotyczą pełnego miesiąca bez odpisów. Rodzice, którzy zgłosili odpisy otrzymali wiadomość w e-dzienniku o wysokości wpłaty za marzec.

Wpłat należy dokonywać przelewem na konto bankowe szkoły wyłącznie w terminie:

od 1 do 5 marca

Nr konta 33 1240 1372 1111 0010 2926 5913

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasę m-c, za który opłata jest wnoszona.

Wpłaty gotówkowe tylko w uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektora szkoły.

 

 

 

 

Ferie zimowe dla uczniów z terenu województwa świętokrzyskiego potrwają

od 12 do 25 lutego.

 

Ważne informacje:

https://kuratorium.kielce.pl/82389/bezpieczne-ferie-zimowe-2024/

https://www.gov.pl/web/edukacja/kontrola-rodzicielska-online--chron-swoje-dzieci