OBIADY W MIESIĄCU GRUDNIU

KOSZT OBIADÓW

DLA UCZNIÓW …………………………………16 x 6,00zł = 96,00 zł

KOSZT OBIADÓW

DLA PRACOWNIKÓW …………………………16 x 11,00 zł = 176,00 zł

Podane kwoty dotyczą pełnego miesiąca bez odpisów.

Rodzice, którzy zgłosili odpisy otrzymali wiadomość w e-dzienniku o wysokości wpłaty za grudzień.

Wpłat należy dokonywać przelewem na konto bankowe szkoły wyłącznie w terminie:

od 1 do 4 grudnia

Nr konta 33 1240 1372 1111 0010 2926 5913

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasę m-c, za który opłata jest wnoszona.

Wpłaty gotówkowe tylko w uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektora szkoły.

 

 

Dyskoteka andrzejkowa

W środę 29 listopada w naszej szkole odbyła się dyskoteka dla chętnych uczniów z klas IV-VIII. Organizatorem imprezy, był Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami. Od godz. 16.00 do 18.30 uczniowie bawili się wyśmienicie. Organizatorzy przygotowali wróżby andrzejkowe, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Uczestnicy imprezy oklaskami, wybrali najciekawsze przebrania, zwycięzcami zostali Daria Serek z kl. 4C oraz Stanisław Kucharski z kl. 7B. Emocji było co nie miara, wszystkim dopisywały dobre humory, a atmosfera, która panowała na parkiecie długo pozostanie w naszej pamięci. Pragniemy podziękować nauczycielom, którzy sprawowali dyżury w czasie naszej imprezy: I.Personie, M.Długosz, A.Gwardeckiej, I.Bednarczyk-Musiał, E.Pancer-Głowackiej, J.Kołodziej, T.Bodasińskiemu, T.Ciszkowi, E.Kiniorskiej, B.Wróbel, A.Kochel, E.Makówce, M.Krupie, D.Parszewskiej, M.Młodawskiej, M.Jańczyk, J.Ciszek-Wilk, J.Bernat, A.Kołodziejczykowi oraz K.Słonickiemu. Szczególne podziękowania składamy opiekunom SU : A.Miler, A.Orman, K.Gloger, R.Dobromirskiemu, którzy pomogli nam zorganizować imprezę. Dziękujemy Panu Dyrektorowi, który zgodził się na to parkietowe szaleństwo .

Z całego serca dziękujemy – Samorząd Uczniowski.

 

„ANGIELSKI JEST FUN-TASTYCZNY!”

W roku szkolonym 2023/2024 klasa III b realizuje Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Angielski jest fun-tastyczny!”. Koordynatorem projektu jest nauczycielka języka angielskiego p. Justyna Kołodziej.

Głównym celem tego projektu jest pokazanie uczniom jak ważna w naszych czasach jest znajomość języka angielskiego, rozbudzenie zainteresowania krajami anglojęzycznymi oraz zapoznanie dzieci i nauczycieli z ideą dwujęzycznego nauczania.

Autorką projektu jest Angelika Fronia - nauczycielka przedszkola i języka angielskiego. Projekt powstał na bazie doświadczeń i obserwacji. Jest on zgodny zobowiązującą Podstawą programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, a także z siódmym i ósmym kierunkiem polityki oświatowej MEiN na rok 2023/2024. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Warunkiem uczestnictwa jest dołączenie do grupy projektowej na portalu Facebook “Angielski jest fun-tastyczny” oraz realizacja minimum 6 zadań z udostępnionej listy. Efekty należy udokumentować poprzez umieszczenie zdjęć lub video w grupie projektowej, sposób wykonania zadań jest dowolny.

W październiku uczniowie kl. III b wykonali pierwsze zadania polegające na ozdobieniu dyń. Drugim zadaniem było ułożenie zdań z dwoma wybranymi wyrazami/wyrażeniami. Dzieci przy okazji nauki nazw części ciała zwierząt oraz czasowników has got/hasn’t got zaprojektowały, narysowały i opisały swoje zwierzęta. Realizacja tego zadania wzbudziła wiele emocji, uczniowie wykazali się ogromną kreatywnością i pomysłowością w wymyślaniu i opisywaniu zwierząt.

 

 

 

 

Bezpieczeństwo na Piątkę

W środę 15 listopada w Koneckim Centrum Kultury w Końskich odbyła się XV powiatowa edycja wojewódzkiego konkursu „Bezpieczeństwo na Piątkę”, którego celem jest promowanie prawidłowych zachowań na drodze, utrwalanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak również przygotowanie dzieci do bezpiecznego i rozważnego spędzania wolnego czasu W konkursie wzięło udział 12 szkół z powiatu koneckiego. Naszą szkołę godnie reprezentowały uczennice z klasy VB: Zuzanna Lachowska, Natalia Majchrzak i Anna Gołąb. Podczas konkursu uczennice rozwiązywały test o bezpieczeństwie, przeprowadziły instruktaż udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Komisja konkursowa oceniła również prace plastyczne, których tematem było bezpieczeństwo z odblaskami.

 

J.I. Bernat