Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

z dniem 18 stycznia wznawiamy naukę stacjonarną uczniów klas I – III. Zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ, GIS opracowaliśmy zasady organizacji zajęć w szkole. Prosimy o uważne zapoznanie się z załączonym dokumentem oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

W związku z rozpoczęciem nauki stacjonarnej klas I – III szkoła wznawia wydawanie posiłków. Planowany termin to 21 stycznia, ale jest on uzależniony od ilości dokonanych wpłat. Jeśli liczba chętnych na obiady nie będzie wystarczająca, stołówka zostanie uruchomiona w późniejszym terminie.

Koszt obiadów dla pracowników 7 x 8,00 zł = 56,00 zł

Koszt obiadów dla uczniów 7 x 4,50 zł = 31,50 zł

Wpłat należy dokonać do 19 stycznia.

Wpłaty będą przyjmowane:

15 stycznia w godzinach 8.00 – 11.00

18 i 19 stycznia – w godzinach pracy świetlicy

Wszelkie nadpłaty z miesiąca listopada będą rozliczane w miesiącach styczniu i lutym.

Obiady w miesiącu lutym:

Koszt obiadów dla pracowników 20 x 8,00 zł = 160,00 zł

Koszt obiadów dla uczniów 20 x 4,50 zł = 90,00 zł

Wpłaty należy dokonać do 28 stycznia.

Po upływie w/w terminów wpłaty na dany miesiąc nie będą już przyjmowane.

W przypadku wpłat na konto należy okazać w szkole dowód wpłaty.

Nr konta: 33 1240 1372 1111 0010 2926 5913

 

Klasy I-III - zasady po feriach


 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

przypominamy, iż zgodnie z kalendarzem roku szkolnego przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia
do 3 stycznia, natomiast ferie zimowe od 4 do 17 stycznia. W dniu 24 grudnia szkoła nie pracuje.

 


 

 

Szanowni Państwo,

na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach opublikowano informację o zmianach w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa.

Zachęcamy do zapoznania się z nimi zwłaszcza rodziców i uczniów klas ósmych. https://kuratorium.kielce.pl/47744/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym-rozporzadzenie-podpisane/


 

 

razem

Już kolejny raz nasza szkoła bierze udział w akcji organizowanej przez MEN „Razem na Święta”.

Zachęcamy uczniów do niesienia pomocy innym szczególnie w okresie przedświątecznym, kiedy szczególnie wiele osób czeka na pomoc i wsparcie. Zależy nam jednocześnie na budowaniu wspólnot i umacnianiu więzi międzypokoleniowych oraz kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za drugą osobę. 

Dlatego proponujemy Wam
•    wykonanie kartek z życzeniami świątecznymi i przekazanie ich sąsiadom (np. wrzucenie do skrzynek pocztowych),
•    samodzielne przygotowanie słodkich upominków (np. pierniczków) i obdarowanie nimi sąsiadów albo osób potrzebujących z najbliżej okolicy,
•    przygotowanie ozdób świątecznych dla osób z rodziny, najbliżej okolicy, przyjaciół.

Akcja trwa od 14 do 18 grudnia 2020

Ze względu na stan epidemii prosimy o przesyłanie zdjęć wykonanych przez Was prac na adresy e -mailowe opiekunów SKW:

klasy I -II , VI c do pani Justyny Dunajskiej

klasy III , V, VI a,b,e do pani Eweliny Makówki

klasy IV, VII do pani Jadwigi Bernat

klasy VIII ,VId do pani Aliny Gwardeckiej

Uczniowie, którzy aktywnie włączą się do akcji otrzymają każdorazowo dwa punkty pozytywne z zachowania.

Maksymalnie można uzyskać 6 punktów.

Serdecznie dziękujemy.

Jesteśmy przekonani, że dobro wyświadczone innym powraca...

Opiekunowie SKW


Szanowni Państwo,

w związku z przedłużeniem nauki zdalnej i zmianą terminu ferii zimowych przesuwamy termin klasyfikacji za I półrocze.

Rada klasyfikacyjna odbędzie się 5 lutego, natomiast wystawianie ocen i przekazanie informacji uczniom – do 29 stycznia.

 


 

 

Szanowni Państwo,

na prośbę Urzędu Miasta i Gminy w Końskich pragniemy przekazać informację, iż na stronie internetowej Urzędu https://umkonskie.pl/ umieszczony jest link: Projekt „Pod biało-czerwoną”. Projekt ten zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy do niego dołączą poprzez głosowanie za pomocą serwisu elektronicznego dostępnego pod adresem: https://www.gov.pl/web/bialoczerwona (okienko: “Dołącz”). Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią informacji zawartej pod przedmiotowym linkiem Projekt „Pod biało-czerwoną” i zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu na naszą Gminę. Głosy można oddawać do 31.12.2020, do godz. 23.59. Jednocześnie prosimy o rozpropagowanie (w miarę możliwości) informacji nt. projektu wśród innych osób.

 


 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

miło nam przekazać informację otrzymaną z Ministerstwa Edukacji, że powstał nowy cykl edukacyjny „Techniki nauki”.

To projekt, w którym eksperci, trenerzy i wykładowcy w przystępny sposób podpowiadają, jak rozwijać i doskonalić jedną z najważniejszych kompetencji XXI wieku – umiejętność uczenia się.

Ważnym tematem cyklu jest planowanie i dobra organizacja czasu. Nie zabrakło także zagadnień związanych z nauką języków obcych, szybkim czytaniem i efektywnym zapamiętywaniem.

Wszystkie odcinki można bezpłatnie obejrzeć na platformie vod.tvp.pl. Zachęcamy nauczycieli, uczniów i rodziców do zapoznania się z cyklem „Techniki nauki”.

Nowy materiał edukacyjny TVP może być wsparciem dla młodych ludzi w ich samodzielnej nauce.

Informujemy również, że Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty wznowiło organizację konkursów przedmiotowych, szczegółowych informacji udzielają nauczyciele. Wszystkie eliminacje szkolne odbywają się w sali 5 A, w terminach podanych w harmonogramie zamieszczonym na stronie Kuratorium:

https://kuratorium.kielce.pl/47064/komunikat-w-sprawie-wznowienia-realizacji-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-w-roku-szkolnym-2020-2021


 

 

Zasady prowadzenia konsultacji
w Szkole Podstawowej nr 1 w Końskich

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
2. Wytyczne GIS, MZ dla szkół podstawowych.

 

1. W czasie trwania nauki zdalnej szkoła umożliwia uczniom klas ósmych
 konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z przedmiotów obowiązujących na egzaminie ósmoklasisty.
2. Konsultacje odbywają się na terenie placówki.
3. Udział w konsultacjach nie jest obowiązkowy.
3. Konsultacje mogą odbywać się w grupach do 5 osób.
4. Uczniów korzystających z konsultacji obowiązują zasady reżimu sanitarnego funkcjonujące w szkole.
5. Uczniowie po uzgodnieniu z rodzicami zgłaszają drogą mailową potrzebę oraz zakres konsultacji do nauczyciela uczącego.
6. Udział ucznia w konsultacjach jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu
 z nauczycielem konkretnej daty, godziny oraz czasu trwania spotkania.
7. Konsultacje odbywają się zgodnie z harmonogramem:
 a) język polski - poniedziałek, środa w godzinach od 16.00 do 17.00
- Pani Katarzyna Drzazga - sala 5C
- Pani Izabela Persona - sala 6A


b) matematyka - poniedziałek, środa w godzinach od 17.00 do 18.00
- Pani Ewelina Malasińska - sala 4C
- Pani Anna Miler - sala 3C
- Pani Anna Grotomirska - sala 15D


c) język angielski - wtorek, czwartek w godzinach od 16.00 do 17.00
- Pani Izabela Głowińska - sala 16C
- Pani Justyna Dunajska - sala 5C
- Pani Justyna Kołodziej - sala 2C
- Pani Dorota Kowalska - sala 6D


8. Nauczyciele są dostępni na terenie szkoły wyłącznie w przypadku umówionych konsultacji.
9. W konsultacjach  nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 10 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną
o zakażenie.
10 W konsultacjach nie mogą uczestniczyć uczniowie oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją, albo mają objawy choroby.
11. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz wstępu osób, których obecność nie jest konieczna w czasie konsultacji.
12. Uczeń może wnieść na teren szkoły wyłącznie niezbędne podręczniki i przybory.
13. Podczas konsultacji uczniowie siedzą przy oddzielnych stolikach.
14. Zasady obowiązują do odwołania.


 

 

Zasady organizacji zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej nr 1
w Końskich

 

1. Podstawową formą nauczania są zajęcia prowadzone za pomocą aplikacji Teams w programie Microsoft Office 365 - portal.office.com

2. W przypadku utraty hasła należy kontaktować się z administratorem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Lekcje odbywają się zgodnie z obowiązującym planem zajęć. W czasie trwania lekcji nauczyciel jest w stałym kontakcie z uczniami.

4. Podczas nauczania zdalnego sprawdzana jest frekwencja.

5. Jeśli uczniowie nie mogą uczestniczyć w zajęciach w czasie rzeczywistym z powodów obiektywnych (np. zbyt mała liczba komputerów w domu), zapoznają się z treściami lekcji udostępnionymi przez nauczycieli i w sposób określony przez prowadzącego dane zajęcia potwierdzają w nich udział.

6. Istnieje możliwość udostępnienia pomieszczeń i komputerów na terenie placówki tym uczniom, którzy nie mają możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w domu.

7. Usprawiedliwienie nieobecności przez wychowawcę klasy jest możliwe po otrzymaniu informacji od rodzica o zwolnieniu ucznia z zajęć (telefon, mail).

8. Podczas prowadzenia nauki zdalnej należy zadbać o bezpieczeństwo i higienę pracy przy komputerze – podczas jednej lekcji do 30 minut pracy ucznia on-line, pozostały czas powinien być przeznaczony na pracę indywidualną (notatka, praca z podręcznikiem itp.).

9. Zaleca się, aby podczas lekcji z przedmiotów: plastyka, technika, muzyka, wf, religia uczniowie mieli zapewnioną możliwość odejścia od komputera i wykonania zadań bez jego użycia.

10. Zajęcia dodatkowe (np. koła zainteresowań, logopedia) realizowane są na takich samych zasadach, jak zajęcia przedmiotowe.

11. Realizacja zajęć odnotowywana jest w dzienniku lekcyjnym.

12. Nauczyciele realizujący zajęcia oceniają postępy uczniów zgodnie ze Statutem Szkoły.

13. W zakładce „Zdalne nauczanie” udostępniane będą materiały dla uczniów przygotowane przez nauczycieli biblioteki i świetlicy oraz pedagoga szkolnego. Znajduje się tam również plik zawierający służbowe adresy e-mail nauczycieli.

14. Dla uczniów rodziców zaangażowanych bezpośrednio w walkę z epidemią koronawirusa szkoła organizuje opiekę świetlicową na zasadach opisanych w Regulaminie na podstawie oświadczeń.

15. Szkolna stołówka zawiesza działalność do odwołania.

16. Szkoła umożliwia uczniom klas ósmych konsultacje z nauczycielami przedmiotów obowiązujących na egzaminie ósmoklasisty.

17. Zasady obowiązują do odwołania.


 

 

11 listopada będziemy świętować rocznicę wielkiego, historycznego wydarzenia. Jest to doniosła chwila dla nas wszystkich – Polaków. Polaków dużych i małych, pracujących i uczących się. Z sercami przepełnionymi najpiękniejszymi uczuciami składamy Tobie hołd – Ojczyzno!

11 listopada 1918 roku – ta data zajmuje w naszej świadomości szczególne miejsce. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Przywiązanie do tej, co nie zginęła, pozwalało nam wychodzić z najtrudniejszych opresji, stawiać czoło poważnym problemom naszej narodowej egzystencji.

I dziś nie zmarnujmy walki kilku pokoleń, nie pozwólmy światu zapomnieć o istnieniu narodu polskiego. Tamte dni to pożółkłe, ale bezcenne kartki pamiętnika pisane sercem i myślą Polaka. Kartki stare, ale żywe, bo nie można o nich zapomnieć. Kolorem swoich wspomnień zabarwiły teraźniejszość, odsłoniły słońce z chmur, zabrały niebezpieczeństwo.

 

Prezentacja "11 Listopada"