Szanowni Absolwenci,

zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane w dniu 3 sierpnia przy wejściu głównym do szkoły według harmonogramu:

klasa

numery w dzienniku

godziny

 8 A

1 do 10

9.00 do 9.15

11 do 19

9.15 do 9.30

 8 B

1 do 11

9.30 do 9.45

12 do 23

9.45 do 10.00

 8 C

1 do 11

10.00 do 10.15

12 do 23

10.15 do 10.30

 8 D

1 do 10

10.30 do 10.45

11 do 21

10.45 do 11.00

 

Prosimy o przestrzeganie zaleceń sanitarnych (maseczki, zachowane odległości) i punktualny odbiór zaświadczeń.