INFORMACJA

W przypadku przejścia szkoły w tryb pracy zdalnej lub hybrydowej uczniowie zobowiązani są do korzystania z aplikacji Teams i Outlook w pakiecie Microsoft Office365.

Wszyscy uczniowie powinni jak najszybciej uruchomić konta w pakiecie Microsoft Office365,  do których dane logowania otrzymali od wychowawców na początku roku szkolnego. Film instruktażowy zamieszczony jest na stronie głównej w sekcji Aktualności w artykule "Pierwsze uruchomienie i konfiguracja pakietu Office365". W razie problemów z uruchomieniem konta należy zgłosić to administratorowi. W bieżącym roku szkolnym nauczanie zdalne prowadzone będzie wyłącznie za pomocą aplikacji zawartych w pakiecie Office365 (Outlook i Teams). Prosimy aby uczniowie kontaktowali się z nauczycielami wyłącznie za pomocą kont pocztowych udostępnionych przez szkołę.

 

Pedagog

Świetlica

Biblioteka (kl. 4-6)

Biblioteka (kl. 7-8)

Godziny pracy biblioteki, świetlicy i pedagogów

adresy e-mail nauczycieli