Niech Mikołaj przyniesie Ci

pełen worek szczęścia i pociechy dla serca…

 

 

 

UWAGA KONKURS!

 

 

   REGULAMIN

   ZAŁĄCZNIK NR 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z załączonym dokumentem dotyczącym szczepień uczniów.

 

List ministrów

 

 

 BOHATERON w Twojej Szkole 2021

 

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

Nasza szkoła - już po raz kolejny- przystąpiła do realizacji projektu BohaterON - włącz historię! Na podstawie materiałów edukacyjnych otrzymanych od organizatora na lekcjach historii przeprowadzono zajęcia dotyczące Powstania Warszawskiego. Uczniowie klas 7 i 8 pracowali w oparciu o temat: CO ZA HISTORIA, zaś klas 6: „MAŁY” ROZNOSICIEL NADZIEI. Uczniowie chętnie i z zaangażowaniem brali udział w zajęciach. Dodatkowo przygotowali kartki z podziękowaniami dla Powstańców. Udział w kampanii dał szansę na nawiązanie dialogu pokoleń i pozwolił wyrazić wdzięczność, szacunek i pamięć – wartości, o których wobec walczących o wolną Polskę, nigdy nie powinniśmy zapomnieć. Udział w akcji był lekcją patriotyzmu i historii naszej Ojczyzny.

 

Szkolny Koordynator Projektu

 

 

 

 

 

OBIADY W MIESIĄCU GRUDNIU

KOSZT OBIADÓW DLA UCZNIÓW 16 x 4,50 zł = 72,00zł

KOSZT OBIADÓW DLA PRACOWNIKÓW 16 x 8,00 zł = 128,00zł

Wpłaty gotówkowe należy dokonać

do 29 listopada

Po upływnie w/w terminu wpłaty na dany miesiąc nie będą przyjmowane

Istnieje możliwość płatności przelewem na rachunek bankowy szkoły

Nr rachunku bankowego:

33 1240 1372 1111 0010 2926 5913

PROSZĘ NIE DOKONYWAĆ PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNEJ W LISTOPADZIE ! ! !

Rodzice wpłacający za obiady PRZELEWEM na rachunek bankowy szkoły zobligowani są do dnia 29 listopada przesłać na adres mailowy kierownika świetlicy informację o zamiarze dokonania płatności elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WAŻNE ! ! !

Przelew należy wykonać WYŁĄCZNIE

w dniach od 1do 3 grudnia

oraz przesłać na w/w adres mailowy potwierdzenie wpłaty.

 

 

OTWARCIE SALI DO TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 

We wtorek, 23 listopada Burmistrz Miasta i Gminy Końskie Krzysztof Obratański wspólnie z dyrektorem szkoły Jarosławem Drzazgą, dokonali uroczystego otwarcia sali do terapii integracji sensorycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Końskich.

Na otwarciu obecni byli również wiceburmistrz Krzysztof Jasiński oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Krystyna Milczarek.

Wyposażenie sali zostało sfinansowane dzięki wsparciu finansowemu gminy, a koszt inwestycji wyniósł niespełna 32 tys. zł.

Sala jest przeznaczona do prowadzenia zajęć profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci. Terapia integracji sensorycznej ma postać „naukowej zabawy” - podczas terapii poprzez oddziaływanie na zmysły wpływa się na procesy nerwowe dzięki czemu można pomóc dzieciom z różnego rodzaju dysfunkcjami rozwojowymi, zaburzeniami zachowania, czy niepełnosprawnością ruchową.

Dzięki terapii dziecko może poprawić:

funkcjonowanie emocjonalne
– uwagę i koncentrację
– zdolności wzrokowe i słuchowe
– sprawność w zakresie dużej i małej motoryki
– samoświadomość i samoocenę.

 

 

#dlakażdegodziecka

Uczniowie świętowali Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
wspólnie z UNICEF

W tym roku rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka wypadła w sobotę – 20 listopada. UNICEF Polska zaproponował szkołom w całej Polsce, aby świętować Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wcześniej, w piątek 19 listopada.

Co roku UNICEF przypomina o wykorzystaniu koloru niebieskiego we wszelkich możliwych działaniach podejmowanych w ramach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. W piątek – 19 listopada uczniowie naszej szkoły przyszli na zajęcia ubrani na niebiesko. Przyłączyli się tym samym do setek tysięcy mieszkańców innych krajów, którzy zaangażowali się w globalne obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF.

Dziękujemy Wam za wspólne świętowanie – Samorząd Szkolny.

 

 

 

 

 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF 2021

20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. W tym dniu dzieci na całym świecie jednoczą się i podejmują wiele działań w imieniu swoich rówieśników – tych, których prawa często są łamane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. W wielu krajach w tym dniu dzieci realizują różne inicjatywy po to, aby ich głos był słyszany przez dorosłych, polityków i media.

W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka.

W tym roku rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka wypada w sobotę, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby świętować Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wcześniej. UNICEF Polska zaproponował szkołom i przedszkolom w całej Polsce, aby ten dzień obchodziły w piątek, 19 listopada.

Co roku UNICEF przypomina o wykorzystaniu koloru niebieskiego we wszelkich możliwych działaniach podejmowanych w ramach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, jako symbolu solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane. Tego dnia uczniowie przyjdą do szkoły ubrani na niebiesko. Przyłączą się tym samym do setek tysięcy mieszkańców innych krajów, którzy także zaangażują się w globalne obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF.

ZACHĘCAMY DO WSPÓLNEGO ŚWIĘTOWANIA – SAMORZĄD SZKOLNY

 

 

Zasady wglądu do prac konkursowych i procedura odwoławcza po I etapie Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego

1. Prawo wglądu do pracy przysługuje w terminie: od dnia ogłoszenia wyników do dnia opublikowania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach listy uczniów zakwalifikowanych do II etapu.

2. Prawo wglądu do pracy przysługuje uczestnikom konkursu w obecności rodziców/opiekunów prawnych oraz rodzicom/opiekunom prawnym.

3. Szkoła umożliwia wgląd do pracy na pisemną prośbę ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego.

4. Wgląd do pracy odbywa się w wyznaczonym pomieszczeniu w obecności pracownika szkoły.

5. Praca może być fotografowana, szkoła nie zapewnia możliwości kserowania prac.

6. Udostępnienie pracy konkursowej trwa maksymalnie 15 minut.

7. Uczniowie, rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają czytelnym podpisem i datą fakt dokonania wglądu do pracy.

Po I etapie konkursu rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie dwóch dni roboczych liczonych od dnia następnego po opublikowaniu wyników na terenie szkoły (decyduje data wpływu odwołania do szkoły), według następujących zasad:

1) Pisemne odwołania od wyników etapu szkolnego należy kierować do Komisji Odwoławczej Etapu Szkolnego, powołanej na czas konkursu przez dyrektora szkoły, na adres szkoły, w której odbywały się eliminacje.

2) Pisma z odwołaniem należy dostarczać w godzinach pracy sekretariatu: osobiście do sekretariatu szkoły lub drogą mailową.

3) Odwołania rozpatrywane są w terminie jednego dnia roboczego liczonego od dnia następnego po przyjęciu pisemnego odwołania. Decyzja Komisji Odwoławczej Etapu Szkolnego jest ostateczna. 4) Dyrektor szkoły pisemnie powiadamia rodziców/opiekunów o decyzji szkolnej Komisji Odwoławczej.

 

Szanowni Rodzice,

Przypominamy, że 11 i 12 listopada 2021 r. są dniami wolnymi od zajęć.