Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

od 9 listopada nauka zdalna odbywa się w klasach I – VIII.

Uczniowie klas I – III uczestniczą w zajęciach na tych samych zasadach, co uczniowie klas starszych.

Uczniom, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID – 19, szkoła zapewnia opiekę świetlicową.

Rodzice uczniów, którzy będą pod opieką świetlicy, proszeni są o wypełnienie oświadczenia dostępnego na portierni szkoły.

Od 9 listopada zawieszona zostaje działalność stołówki szkolnej.

Prosimy Rodziców uczniów klas I – III o zapoznanie się z „Zasadami organizacji zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 w Końskich” zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły. Z dniem 9 listopada tracą ważność punkty 14 i 15 tego dokumentu.

Przypominamy, że 12 i 13 listopada są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Rodziców wszystkich uczniów prosimy o śledzenie strony internetowej szkoły, w razie otrzymania nowych wytycznych będziemy aktualizować informacje dla Państwa.

 


 

Informacja dotycząca odpisów i wpłat za obiady dla uczniów klas 4-8 w związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych.

Informujemy, że odpisy obiadów w czasie zdalnego nauczania klas 4-8 zostaną przeniesione na najbliższy okres, w którym to dzieci będą mogły korzystać z posiłków w szkolnej stołówce.

Z uwagi na zaistniałą sytuację obecnie prosimy również o niedokonywanie wpłat za obiady za miesiąc listopad dla uczniów klas 4-8. Będzie można wpłacić zaraz po powrocie do stacjonarnego nauczania. Na dzień dzisiejszy jest to 9,10 listopada, ale termin może ulec zmianie.

Proszę na bieżąco śledzić informacje pojawiające się na stronie internetowej szkoły.


 

 

OBIADY W MIESIĄCU LISTOPADZIE

 

KOSZT OBIADÓW DLA UCZNIÓW 18x4,50 zł = 81,00* zł

KOSZT OBIADÓW DLA PRACOWNIKÓW 18x8,00 zł = 144,00* zł

*kwota naliczona bez dni wolnych od zajęć dydaktycznych tj. 11-13 listopada

 

Wpłaty należy dokonać

do 29 października

Po upływnie w/w terminu wpłaty na dany miesiąc nie będą przyjmowane.

Rodzice wpłacający za obiady PRZELEWEM zobligowani są do 29 października poinformować drogą mailową kierownika świetlicy o zamiarze dokonania elektronicznej płatności oraz wypełnić zamieszczoną na stronie internetowej szkoły deklarację.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku braku informacji korzystanie z posiłków będzie możliwe dopiero od dnia zaksięgowania przelewu

PŁATNOŚCI PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY SZKOŁY NALEŻY DOKONAĆ WYŁĄCZNIE

W DNIACH OD 2.11 DO 04.11

Nr rachunku bankowego:

33 1240 1372 1111 0010 2926 5913

Po dokonaniu przelewu należy przesłać potwierdzenie wpłaty na w/w adres mailowy.

Deklaracja zgłoszenia ucznia na obiady

Oświadczenie o rezygncji z obiadów

 


 

ZDALNE NAUCZANIE

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, w związku z informacją podaną przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego od dnia 26 października 2020 w klasach IV – VIII odbywać się będzie nauka zdalna. Nauczyciele i uczniowie naszej szkoły komunikować się będą za pomocą aplikacji Teams w programie Microsoft Office 365 - portal.office.com

Przypominamy, że we wrześniu uczniowie otrzymali loginy i hasła do swoich kont w programie Microsoft Office 365. Film instruktażowy (konfiguracja konta Office365) znajduje się na stronie internetowej szkoły. W przypadku utraty hasła proszę nie próbować odzyskiwać go samodzielne, tylko kontaktować się z administratorem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poniżej zamieszczony jest również film instruktażowy dotyczący korzystania z aplikacji Teams.

Klasy I – III uczą się stacjonarnie, zgodnie z dotychczasowym planem.

Świetlica i stołówka pracują na dotychczasowych warunkach, jednak z powodu wprowadzonego dla dzieci i młodzieży zakazu przemieszczania się w określonych godzinach, obiady będą wydawane wyłącznie dla uczniów klas I – III.

W zakładce „Zdalne nauczanie” pojawiać się będą materiały dla uczniów przygotowane przez nauczycieli biblioteki i pedagoga szkolnego. Znajduje się tam również plik zawierający służbowe adresy e-mail nauczycieli.

Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej szkoły.

Jak korzystać z Microsoft Teams?

 


 

 

OGŁOSZENIE

Informujemy, iż z dniem 16 października 2020 r. wchodzi w życie zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie dodatkowych obostrzeń sanitarnych na terenie placówki. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły, a przede wszystkim uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły od piątku 16.10.2020 r. do czasu odwołania mają obowiązek zakrywania ust i nosa na korytarzach szkolnych i we wszystkich przestrzeniach wspólnych. Dopuszczalne jest zdjęcie osłony podczas spożywania posiłków. Do czasu odwołania wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych.


 

 

"Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać dziecku, jest wykształcenie"

W jednym z ważniejszych dni w całym roku szkolnym, przypadającym 14 października Dniu Edukacji Narodowej, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim osobom zaangażowanym w proces kształcenia młodych pokoleń.

Wszystkim Uczniom życzymy dużo zdrowia, energii i wytrwałości, byście mogli w pełni realizować swoje plany. Pamiętajcie, że zarówno sukcesy, jak i porażki mogą nas czegoś pożytecznego nauczyć. Gdy przeżywamy trudności, możemy odkryć swą siłę, a miłość i życzliwość często znajdujemy w najciemniejsze dni.

W podziękowaniu za współpracę i cenne wsparcie życzymy Rodzicom i Opiekunom dużo zdrowia, wytrwałości, cierpliwości i wielu sukcesów, jak również uśmiechu każdego dnia. Dziękujemy za wszystkie starania, które wkładacie Państwo w wychowanie naszych uczniów. Wierzymy, ze Wasz wysiłek uczyni z Nich ludzi mądrych i szlachetnych. Nauczycielom, pedagogom, pracownikom sekretariatu i obsługi życzymy zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, wielu sukcesów zawodowych, zadowolenia z pracy oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania. Niech Wam sprzyja los w tej niełatwej pracy, w tym trudnym dla wszystkich czasie.

Z ogromną satysfakcją pragniemy podzielić się z Państwem informacjami o tegorocznych nagrodach otrzymanych przez Nasze Koleżanki i Naszych Kolegów.

Nagrodą Burmistrza Miasta i Gminy Końskie zostali uhonorowani: Remigiusz Dobromirski, Jarosław Drzazga, Katarzyna Drzazga, Barbara Kania, Anna Miler, Izabela Persona, Sylwia Świercz, Monika Wolska.

Nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Końskich otrzymali: Beata Kowalczyk, Ewelina Malasińska, Iwona Bednarczyk – Musiał, Jadwiga Bernat, Teresa Cygankiewicz, Mirosław Dworak, Kinga Ferensztajn, Katarzyna Gloger, Izabela Głowińska, Artur Kołodziejczyk, Monika Miążek, Aneta Orman, Ewa Pancer-Głowacka, Anna Pasek, Małgorzata Polewany, Monika Ślifierz, Małgorzata Zaborek-Kobendza.

 


 

Ogłoszenie

Przypominamy, że 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej.

W szkole nie odbywają się wtedy zajęcia dydaktyczne, stołówka nie przygotowuje obiadów.

Świetlica szkolna pracuje zgodnie z harmonogramem.

 


 

OBIADY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU

KOSZT OBIADÓW DLA UCZNIÓW 21x4,50 zł = 94,50 zł

KOSZT OBIADÓW DLA PRACOWNIKÓW 21x8,00 zł = 168,00 zł

Wpłaty należy dokonać do 30 września

Po upływnie w/w terminu wpłaty na dany miesiąc nie będą przyjmowane.

Rodzice wpłacający za obiady PRZELEWEM zobligowani są do 30 września poinformować drogą mailową kierownika świetlicy o zamiarze dokonania elektronicznej płatności. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku braku informacji korzystanie z posiłków będzie możliwe dopiero od dnia zaksięgowania przelewu

PŁATNOŚCI PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY SZKOŁY NALEŻY DOKONAĆ WYŁĄCZNIE

W DNIACH OD 01.10 DO 05.10

Nr rachunku bankowego:

33 1240 1372 1111 0010 2926 5913

Po dokonaniu przelewu należy przesłać potwierdzenie wpłaty na w/w adres mailowy.

  

Szanowni Rodzice,

Dzień Otwartych Drzwi odbędzie się 5 października

w godzinach 16.30 – 17.30.

W związku z obowiązującym w szkole reżimem sanitarnym należy drogą mailową ustalić z nauczycielem konkretną godzinę spotkania.

Adresy e-mail nauczycieli znajdują się w zakładce „Zdalne nauczanie”.

 


 

Kwiecień 2020 r.

Projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

Czytaj dalej...