21 maja 2019 r. o godz. 11.00

w Szkole Podstawowej nr 1 Końskich odbędzie się

VII Gminny Konkurs

...

Finał Konkursu Plastycznego dla klas I – III pt.:

POLSCY ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI

8 maja 2019r.

...

OGŁOSZENIE

Dzień 02.05.2019 jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Czynna jest

...

Serdecznie gratulujemy uczniom i nauczycielom sukcesów

w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych w roku

...