Terminarz sprawdzianów

sprawdzian

KLASY VII

VII A

VII B

VII C

VII D

Hydrostatyka i aerostatyka

            

            

 

sprawdzian

KLASY VIII

VIII A

VIII B

VIII C

VIII D

Magnetyzm

14.01.2020

 

Notatki - klasa7

Czym zajmuje się fizyka? Wielkości fizyczne, jednostki, pomiary.

Jak przeprowadzać doświadczenia?

Rodzaje oddziaływań.

Siła i jej cechy.

Siła wypadkowa i równoważąca.

Siła wypadkowa i równoważąca cz.2.

Powtórzenie wiadomości (pomiary, oddziaływania)

----------------------------------------------------------------------------

Atomy i cząsteczki.

Oddziaływania międzycząsteczkowe. Napięcie powierzchniowe.

Badanie napięcia powierzchniowego.

Stany skupienia. Właściwości materii.

Masa a siła ciężkości.

Gęstość.

Wyznaczanie gęstości.

Powtórzenie - materia

-------------------------------------------------------------------------------

Nacisk, parcie, ciśnienie.

Ciśnienie hydrostatyczne i atmosferyczne.

Prawo Pascala.

Prawo Archimedesa.

Warunki pływania ciał.

Powtórzenie - hydrostatyka i aerostatyka.

 

--------------------------------------------------------------------------------

Ruch i jego względność

Ruch jednostajny, prostoliniowy.

Ruch jednostajny, prostoliniowy - szybkość.

Ruch zmienny - szybkość średnia i chwilowa.

Ruch prostoliniowy jednostajnie, przyśpieszony.

 

 

 

Notatki - klasa8

Budowa atomu. Elektryzowanie przez tarcie.

Elektryzowanie przez dotyk.

Przewodniki i izolatory

Elektryzowanie przez indukcję. Elektroskop.

Pole elektrostatyczne.

--------------------------------------------------------------

Prąd elektryczny. Napięcie elektryczne.

Natężenie prądu.

Obwody prądu elektrycznego.

Opór elektryczny. Prawo Ohma.

Praca i moc prądu.

Praca i moc prądu - zadania.

Praca i moc prądu - zadania 2.

Powtórzenie - prąd.

--------------------------------------------------------------

Bieguny magnetyczne. Kompas.

Pole magnetyczne przewodnika z prądem.

Elektromagnes.

Silnik elektryczny.

Powtórzenie - magnetyzm.

---------------------------------------------------------------

Źródła światła. Prostoliniowe rozchodzenie się światła.

Odbicie światła. Powstawanie obrazów w zwierciadle płaskim.

Zwierciadła sferyczne.

Zjawisko załamania światła.

 

--------------------------------------------------------------

Jednostki układu SI