Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego „ALCHEMIK” jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Grodzisku Mazowieckim.

Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z warszawskimi uczelniami wyższymi tj. Uniwersytet Warszawski czy Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Ideą konkursu jest:

- szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu chemii;

- propagowanie nauk ścisłych;

- aktywizacja miłośników nauk ścisłych poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań;

Tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania, a skala trudności pytań pozwala na wzięcie udziału
w Konkursie jak największej ilości młodzieży.

W naszej szkole konkurs odbył się 10 marca 2020 roku. Wzięło w nim udział 17 uczniów.

Złoty dyplom i nagrodę książkową za bardzo dobry wynik otrzymała Karolina Grabarczyk (8d).

Wyróżnienia otrzymały:

Dominika Moćko ( 8d), Marcelina Szczerek (7d), Alicja Młodawska(7d),Małgorzata Kalużna (7d).

Pozostali uczniowie otrzymali dyplom uznania.

Nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Szkolny organizator konkursu:

Halina Mika