OGŁOSZENIE

Uroczystość zakończenia roku szk. 2018/2019

w SP nr 1 w Końskich:

Godz. 8:00   - klasy I – III

Godz. 09:45   - klasy IV - V

Godz. 11:30   - klasy VI - VII

Godz. 13:30   - klasy VIII, III gimn.

 

Dowóz uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Końskich

   w dn. 19.06.2019 r. odbędzie się wg harmonogramu:

DOWÓZ RANO NA TRASACH TAK, JAK W KAŻDY DZIEŃ NAUKI SZKOLNEJ - wsiadają uczniowie klas I - III

ODWÓZ UCZNIÓW KLAS I - III

Barycz – Kornica – Dyszów - o godz. 09:00 w drodze powrotnej wsiadają uczniowie klas IV-V   GIMBUS

Jeżów – Gracuch – Nałęczów – Proćwin – o godz. 09:00 w drodze powrotnej wsiadają uczniowie klas IV- V

ODWÓZ UCZNIÓW KLAS IV – V

Barycz – Kornica – Dyszów - o godz. 10:45 w drodze powrotnej wsiadają uczniowie klas VI-VII   GIMBUS

Jeżów – Gracuch – Nałęczów – Proćwin – o godz. 10:45 w drodze powrotnej wsiadają uczniowie klas VI- VII

ODWÓZ UCZNIÓW KLAS VI – VII

Barycz – Kornica – Dyszów - o godz. 12:30 w drodze powrotnej wsiadają uczniowie klas VIII, IIIG  

Jeżów – Gracuch – Nałęczów – Proćwin – o godz. 12:30 w drodze powrotnej wsiadają uczniowie klas VIII, IIIG

ODWÓZ UCZNIÓW KLAS VIII, IIIG jednym autobusem na trasie:

Barycz, Kornica, Dyszów, Jeżów, Gracuch, Nałęczów, Proćwin

o godz.15:00